grote zilverreiger

Eerste slaapplaatstelling van grote zilverreigers dit seizoen

Sovon Vogelonderzoek Nederland
19-OKT-2010 - Al enkele jaren organiseert SOVON Vogelonderzoek Nederland speciale slaapplaatstellingen voor een groot aantal soorten, waaronder grote zilverreigers. De eerste telling van het seizoen staat gepland op aanstaande zaterdag 23 oktober.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Al enkele jaren organiseert SOVON Vogelonderzoek Nederland speciale slaapplaatstellingen voor een groot aantal soorten, waaronder grote zilverreigers.  De eerste telling van het seizoen staat gepland op aanstaande zaterdag 23 oktober.

Grote zilverreiger (foto: Marek Szczepanek)Een groot aantal vogelsoorten maakt buiten het broedseizoen gebruik van gemeenschappelijke slaapplaatsen. Onder een slaapplaats wordt verstaan een vaste locatie waar vogels, meestal van dezelfde soort, uit de omgeving zich concentreren om gezamenlijk de nacht door te brengen. Tot nu toe werden deze gegevens eigenlijk binnen de SOVON-projecten niet goed verzameld. Toch is het een goede manier om te kunnen bepalen wat de grootte van de populatie is.

In Nederland zijn er zo’n 80 vogelsoorten die gebruik maken van gemeenschappelijke nachtelijke slaapplaatsen. Dit zijn bijvoorbeeld aalscholvers,  reigers, ganzen, zwanen en enkele steltlopers, maar ook de blauwe en bruine kiekendief. Veiligheid is een belangrijke reden voor vogels om gezamenlijk te slapen, mogelijke vijanden worden immers eerder opgemerkt. De reigers en aalscholvers kiezen bomen en struiken uit om in te slapen, ganzen en zwanen trekken bij voorkeur naar open water.

Zelf meedoen aan een slaapplaatstelling? Op de SOVON-site staat een handleiding waarin precies staat beschreven hoe het project in zijn werk gaat.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: Marek Szczepanek, GNU-licentie voor vrije documentatie