Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)www.ivnvechtplassen.org

Al meer dan 4 miljoen vogels geteld op slaapplaatsen

Sovon Vogelonderzoek Nederland
16-NOV-2010 - Vorig jaar is SOVON gestart met georganiseerde vogeltellingen op slaapplaatsen, u heeft er al eens eerder over kunnen lezen op Natuurbericht.nl. Het gaat om tellingen van een selectie aan soorten, waaronder aalscholver, grote zilverreiger, verschillende soorten ganzen, zwanen en enkele steltlopers. De telgegevens zijn zeer waardevol omdat ze tot nu toe onbekende informatie opleveren. Inmiddels zijn er ruim vier miljoen vogels op slaapplaatsen geteld.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Vorig jaar is SOVON gestart met georganiseerde vogeltellingen op slaapplaatsen, u heeft er al eens eerder over kunnen lezen op Natuurbericht.nl. Het gaat om tellingen van een selectie aan soorten, waaronder aalscholver, grote zilverreiger, verschillende soorten ganzen, zwanen en enkele steltlopers. De telgegevens zijn zeer waardevol omdat ze tot nu toe onbekende informatie opleveren. Inmiddels zijn er ruim vier miljoen vogels op slaapplaatsen geteld.

Grote zilverrreiger (foto: Marek Szczepanek)Er blijkt behoorlijk wat animo te bestaan voor slaapplaatstellingen. Sinds de start van de digitale invoer op de SOVON-website in 2008 hebben 328 waarnemers slaapplaatstellingen ingevoerd. In totaal zijn er al 1399 slaapplaatsen aangemaakt, 4946 tellingen ingevoerd en 4.105.067 vogels geteld. Dit is een heel mooi aantal voor zo’n nieuw telproject.

Oproep: slaapplaatsen in Natura 2000
Ook in de 56 Natura 2000-gebieden met een slaapplaatsfunctie wordt volop geteld, maar nog lang niet alle slaapplaatsen in deze gebieden zijn gevonden of hebben een vaste teller. Woont u zelf in de buurt van zo’n gebied kijk dan eens of u daar iets kunt betekenen. Het gaat voor de meeste soorten om twee tellingen per seizoen en een slaapplaatstelling kost niet zoveel tijd. Vaak is de beloning een spectaculair schouwspel! Op de SOVON-website zijn de gebieden te zien (groen gearceerd). Deze maand staan tellingen van de ganzen- en zwanensoorten op het programma en wel aanstaande zaterdag 20 november, met een uitwijkmogelijkheid naar een week ervoor of erna.

Blauwe kiekendief (foto: IVN Vecht & Plassengebied)Meeliftsoorten
Jaarlijks laten we enkele soorten meeliften met dit project. Vorig jaar was dat de halsbandparkiet, dit jaar zijn dat bruine en blauwe kiekendief. We willen hiervan proberen een landelijk beeld te krijgen. De slaapplaatstelling van halsbandparkieten gaat op herhaling omdat het de beste manier blijkt om de populatieontwikkeling te volgen. 

Meedoen
We hopen dat iedereen de smaak een beetje te pakken heeft gekregen en (weer) wil meedoen. Slaapplaatsen zoeken en tellen is spannend. In veel Natura 2000-gebieden is sprake van meerdere slaapplaatsen. Een paar waarnemers samen, waarvan een de coördinatie doet, werkt het best om tot een gebiedsdekkende telling te komen. In veel regio's gebeurt dit al.

Kijk op de SOVON-website voor specifieke informatie over het slaapplaatsenproject.

Tekst: Olaf Klaassen, landelijk coördinator slaapplaatsen en Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Marek Szczepanek, GNU licentie; IVN Vecht & Plassengebied