Broeihopenexcursie Krimpenerwaard 24 okt 2010, deels uitgekomen ringslangeieren

Late geboorte ringslang

Stichting RAVON
3-NOV-2010 - Tijdens een broeihopenexcursie in de Krimpenerwaard eind oktober is bij het openen van een ringslangenei een levende, vrijwel volgroeide, jonge ringslang aangetroffen. Dit is een extreem late en bijzondere vondst; normaalgesproken komen ringslangen in augustus en september uit hun ei.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

Tijdens een broeihopenexcursie in de Krimpenerwaard eind oktober is bij het openen van een ringslangenei een levende, vrijwel volgroeide, jonge ringslang aangetroffen. Dit is een extreem late en bijzondere vondst; normaalgesproken komen ringslangen in augustus en september uit hun ei.

Onderzoek naar ringslangeieren, broeihopenexcursie Krimpenerwaard, 24 oktober 2010 (foto: Jaap van Elst)RAVON Zuid-Holland organiseerde eind oktober een ringslang broeihopenexcursie in de Krimpenerwaard met als doel vier opnieuw door Landschap Zuid-Holland aangelegde broeihopen te onderzoeken. In deze nieuwe broeihopen is nu paardenmest vermengd voor meer warmteontwikkeling (broei). Opvallend was dat een legsel slechts gedeeltelijk was uitgekomen. Doorgaans wordt aangenomen dat de niet uitgekomen eieren zijn afgestorven. Het tegendeel bleek echter waar. Bij het openen van een van de eieren werd een levende, vrijwel volgroeide jonge ringslang aangetroffen. Ditzelfde is ook in Gouda vastgesteld waarbij meerdere legsels eind oktober nog niet waren uitgekomen. Normaal komen de eieren in augustus en september uit.  

 

 

Deels uitgekomen ringslangeieren, broeihopenexcursie Krimpenerwaard, 24 oktober 2010 (foto: Jaap van Elst)In 2009 bleken twee van de onderzochte broeihopen eischalen te bevatten. In één daarvan werden destijds 141 lege eischalen en een juveniele ringslang gevonden. Deze broeihoop is in 2010 wederom onderzocht. De broeihoop was sterk vergroot en bevatte veel takmateriaal. Dit jaar bleken er in de hoop bijna 500 eieren te zitten. Van een deel van de eieren kon worden vastgesteld dat zij waren gepredeerd, vermoedelijk door knaagdieren en/of spitsmuizen. Jonge ringslangen snijden het ei van binnen uit met hun eitand open waarna zij het ei verlaten. Een op natuurlijke wijze uitgekomen eischaal laat dan ook een mooie strakke snede zien. Gepredeerde eieren laten een rafelig randje zien. Predatie van een deel van de eieren is een normaal verschijnsel.

Tekst: Richard Struijk, RAVON
Foto's: Jaap van Elst