Tien voor 12: actie voor vlinders

De Vlinderstichting
14-NOV-2010 - Het is tien voor 12 voor de meest bedreigde dagvlinders. Twaalf vlindersoorten hebben minder dan tien vliegplaatsen in ons land en dat maakt ze buitengewoon kwetsbaar. De campagne Tien voor 12 wil hier verandering in brengen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

Het is tien voor 12 voor de meest bedreigde dagvlinders. Twaalf vlindersoorten hebben minder dan tien vliegplaatsen in ons land en dat maakt ze buitengewoon kwetsbaar. De campagne Tien voor 12 wil hier verandering in brengen.

De Vlinderstichting heeft op 14 november tijdens het radioprogramma ‘Vroege vogels’ het startsein gegeven voor de campagne ‘Tien voor 12!’ die de komende tien jaar zal worden uitgevoerd. Doel van de campagne ’Tien voor 12’ is de meest bedreigde dagvlinders in Nederland duurzame overlevingskansen te geven. De Vlinderstichting legt zich niet neer bij de achteruitgang van de vlinderdiversiteit: “er mag geen enkele soort meer uit Nederland verdwijnen”. Vlinders zijn al jaren de sterkst bedreigde diergroep van ons land. Ondanks de inspanningen die al meer dan vijfentwintig jaar worden geleverd, staan nog steeds vlindersoorten op het punt uit ons land te verdwijnen. Met ‘Tien voor 12!’ wil De Vlinderstichting ervoor zorgen dat binnen tien jaar voor de 12 meest bedreigde soorten minstens tien leefgebieden worden veiliggesteld. Theo Verstrael, directeur van De Vlinderstichting: “Er is voldoende plaats voor vlinders in ons land, als we maar bereid zijn om rekening met ze te houden”.

Een van de speerpuntsoorten: donker pimpernelblauwtje (foto: Kars Veling)Doordat deze vlinders maar op enkele locaties voorkomen zijn ze zeer kwetsbaar voor extreme weersituaties en ook voor beheerfouten. Soorten als donker pimpernelblauwtje, kleine heivlinder en iepenpage hebben momenteel zelfs nog maar één vliegplaats in Nederland. Als op het verkeerde tijdstip een heel leefgebied wordt gemaaid, of als er een zeer droge periode is op het verkeerde moment, kan dat desastreus zijn voor zo’n bedreigde vlindersoort. Door te zorgen voor meer vliegplaatsen wordt het risico gespreid. Maatwerk is het sleutelwoord. De Vlinderstichting gaat onder andere werken met vlinderteams. Deze beheermedewerkers, zowel vrijwilligers als professionals, zijn geschoold door De Vlinderstichting om ‘speciale taken’ uit te voeren. Dat kan gaan om gefaseerd maaien, waarbij belangrijke delen blijven staan; maaien in een specifieke periode of bijvoorbeeld kleinschalig plaggen en herstel van hakhoutbeheer. Op plekken met bedreigde soorten zullen deze teams de beheerder ondersteunen en voorkómen dat er soorten extra bedreigd worden. Ook plekken waar de soort nu niet meer voorkomt, zullen maatregelen worden genomen. Als deze weer geschikt zijn kunnen de vlinders er weer worden terug gebracht. Kijk ook op de website Tienvoor12.nu en volg ons op Twitter.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting