Meer kleur, meer vlinders en meer bijen

De Vlinderstichting
14-FEB-2013 - Tijdens het Goed Geld Gala woensdag 13 februari, maakte de Nationale Postcode Loterij bekend dat ze het project ‘Idylle’ van De Vlinderstichting zal steunen. Door Idylle krijgen we een kleurrijker Nederland, waarin vlinders en bijen meer kansen krijgen.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Tijdens het Goed Geld Gala woensdag 13 februari, maakte de Nationale Postcode Loterij bekend dat ze het project ‘Idylle’ van De Vlinderstichting zal steunen. Door Idylle krijgen we een kleurrijker Nederland, waarin vlinders en bijen meer kansen krijgen.

Bloemrijke plekken zoals hier met grote kattenstaart (foto: Kars Veling)In het project legt De Vlinderstichting komende drie jaar ‘idylles’ aan, voor mensen om van te genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven. Met hulp van de Nationale Postcodeloterij zullen op tientallen locaties bloemrijke plekken worden gerealiseerd en onderhouden, zowel in stedelijk gebied als daarbuiten.

Vlinders en bijen hebben het erg moeilijk de laatste tientallen jaren, onder meer door een gebrek aan voedsel, nectar en stuifmeel. Daarvoor zijn bloeiende bloemen nodig. Samen met de bijenhoudersvereniging (NBV) zorgt De Vlinderstichting de komende jaren voor meer kleur in het Nederlandse landschap.
 

 

Niet alleen voor vlinders en bijen, maar ook voor mensen (foto: Kars Veling)Er zijn drie verschillende typen bloemrijke plekken. Idylles, percelen in het buitengebied, variërend tussen een halve en twee hectare, worden (na grondbewerking) ingezaaid met nectarrijke inheemse bloemenmengsels. Vlinderbanen zijn stroken met wilde planten waarlangs vlinders zich kunnen verplaatsen. Door vlinderbanen aan te leggen, bijvoorbeeld in bredere wegbermen en langs fietspaden ontstaat leefgebied voor vlinders, maar ontstaan ook voedselrijke plekken voor bijen. Bovendien zorgen de banen voor betere verbindingen tussen vlinderrijke plekken. Bijenweiden worden aangelegd op braakliggende stukken in de stad of op bedrijventerreinen. Deze tijdelijke natuur wordt zo geschikt leefgebied voor bijen en vlinders, maar de bloemrijkdom en de inrichting zal ook voor mensen aantrekkelijk zijn.

Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting over het project: “We zijn blij en trots dat de Postcodeloterij ons hierbij steunt. Vlinders en bijen hebben dit heel hard nodig.” En over de uiteindelijke uitwerking zegt ze: “De idylles worden aangelegd en onderhouden samen met de mensen uit de buurt met interesse voor natuur, landschap en vlinders. Wij ondersteunen ze uiteraard met raad en daad. Door dit project verzamelen we enthousiasme, energie en kennis en dit zal in heel Nederland een positieve uitwerking hebben op natuurvriendelijk beheer. Zo wordt Nederland steeds kleur- en vlinderrijker!”

Idylles, Vlinderbanen en Bijenweiden verspreid over het land: meer kleur in ons land (foto: Kars Veling)
Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting