Idylle: bloemen voor vlinders bijen en mensen

De Vlinderstichting
7-NOV-2013 - Vlinders en bijen hebben het moeilijk, onder meer door een gebrek aan voedsel: nectar en stuifmeel. Gesteund door de PostcodeLoterij en samen met de bijenhoudersvereniging (NBV) zorgt De Vlinderstichting de komende jaren voor meer kleur en voedsel in het Nederlandse landschap.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Vlinders en bijen hebben het moeilijk, onder meer door een gebrek aan voedsel: nectar en stuifmeel. Gesteund door de Postcode Loterij en samen met de bijenhoudersvereniging (NBV) zorgt De Vlinderstichting de komende jaren voor meer kleur en voedsel in het Nederlandse landschap.

Idylles zijn er niet alleen voor vlinders en bijen, maar zeker ook voor mensen (foto: Kars Veling)In Idylles genieten insecten en mensen van nectarrijke bloemenpracht. Percelen in het buitengebied, variërend tussen een halve en twee hectare, worden, eventueel na grondbewerking, ingezaaid met nectarrijke bloemenmengsels. Door bloemrijke banen aan te leggen, bijvoorbeeld in bredere wegbermen en langs fietspaden, ontstaat leefgebied voor vlinders, maar ook bijen. Bovendien zorgen deze banen voor betere verbindingen tussen plekken. Ook op braakliggende stukken in de stad of op bedrijventerreinen wordt bloemrijk grasland ontwikkeld. Deze tijdelijke natuur wordt zo geschikt leefgebied voor bijen en vlinders, maar de bloemenrijkdom en de inrichting is ook voor mensen aantrekkelijk. Er wordt altijd gewerkt met inheemse planten die thuishoren in de streek waar de Idylle wordt aangelegd. Het gaat om plekken die jarenlang geschikt blijven en het is niet de bedoeling om een eenjarigenmengsel in te zaaien waar na een jaar nauwelijks meer wat van terug te vinden is.

Kleine vuurvlinders voelen zich uitstekend thuis in een Idylle (foto: Kars Veling)In maart is De Vlinderstichting gestart met dit project en zonder al te veel reclame gemaakt te hebben waren er tientallen mensen en organisaties die kansrijke plekken aanmeldden. Met een aantal zijn we inmiddels aan de slag gegaan en er zijn Idylles gemaakt in Tilburg, Helmond, Borger-Odoorn, Ossendrecht, Kwadendamme en Haarzuilens. Ook hebben we meegewerkt aan een Idylle op het dak van het nieuwe bedrijfspand van Nature’s Pride. Idylles worden alleen aangelegd als er draagvlak is van mensen uit de directe omgeving. Dat kunnen omwonenden zijn, maar ook IVN- of KNNV-afdelingen of imkerverenigingen. De meeste Idylles worden ook onderhouden door mensen uit de buurt met interesse voor natuur, landschap, vlinders en bijen, uiteraard met raad en daad ondersteund door De Vlinderstichting. Ook houden ze bij of het werkt door het monitoren van de natuurwaarden.

Hoewel er al heel veel aanmeldingen zijn is het nog mogelijk om nieuwe locaties in te brengen. Het moeten plekken zijn waar een flink stuk kan worden gebruikt, waar de eigenaar graag bloemrijk grasland wil hebben en waar enthousiaste mensen bij betrokken zijn voor het meedenken en meewerken. Komende weken worden de locaties voor 2014 gekozen en u kunt nu nog kansrijke plekken doorgeven. Ga daarvoor naar de site van De Vlinderstichting waar u meer informatie vindt en onderaan een link om uw locatie aan te melden.

Tekst en foto's: Kars Veling, De Vlinderstichting