Kleur in het groen

De Vlinderstichting
3-MRT-2014 - Het thema van de Landelijke Vlinderdag van afgelopen zaterdag was Idylle: bloemen voor vlinders, bijen en mensen. Meer dan 600 bezoekers hoorden veel over het onderwerp in presentaties en in de lange pauzes was het ook trending topic.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Het thema van de Landelijke Vlinderdag van afgelopen zaterdag was Idylle: bloemen voor vlinders, bijen en mensen. Meer dan 600 bezoekers hoorden veel over het onderwerp in presentaties en in de lange pauzes was het ook trending topic.

Zowel vlinders als bijen hebben bloeiende planten nodig (foto’s: Kars Veling)'Wat zullen we drinken, zeven dagen lang' was de openingsfilm van de Vlinderdag. In een prachtige clip werden volop drinkende vlinders, bijen en zweefvliegen getoond. Nectar hebben ze allemaal nodig, en bijen en zweefvliegen ook nog stuifmeel, en dat halen ze uit bloeiende planten. En die zijn er steeds minder!

De eerste lezing ging vervolgens in op het project Idylle, dat met financiering van de Nationale Postcode Loterij door De Vlinderstichting wordt uitgevoerd. Er worden bloemrijke plekken gecreëerd in het land waar vlinders en bijen zich goed thuis voelen, maar waar ook volop plek is voor mensen. Er is veel belangstelling voor Idylle en heel veel mensen en organisaties willen zich inzetten voor betere leefomstandigheden van vlinders en bijen. En dat is nodig ook, want uit de voordracht van Prof. Dr. Hans Van Dyck van de Katholieke Universiteit in Louvain bleek dat er steeds minder nectar is en dat dit grote gevolgen heeft voor de vlinderstand. Vlinders die minder en minder goede nectar krijgen leven korter en zijn veel minder fit dan hun collega’s die onder ideale omstandigheden zijn opgegroeid.

Idylles gaan uit van meerjarige inheemse en streekeigen kruiden (foto: Kars Veling)Dat idylles ook voor bijen positief kunnen uitwerken liet Anthonie Stip zien, die vorig jaar heeft meegewerkt aan een groot onderzoek van de Wageningen Universiteit, waarbij werd gekeken of bloemrijke plekken aanleggen echt wel helpt om de bijen een steuntje in de rug te geven. Het antwoord was bevestigend: ja dat kan zeker. Voor hommels zien we al in het eerste jaar resultaat, voor de wilde bijen moet je iets meer geduld hebben, maar ook hiervoor zullen de maatregelen positief uitpakken. Op heel veel plaatsen wordt momenteel gewerkt aan meer bloemen. Gemeenten zaaien kruiden op braakliggende stukken en ook bij waterschappen en particulieren is aandacht voor vlinders en bijen. Om daadwerkelijk iets aan de achteruitgang van deze groepen te doen is het nodig dat er op heel veel plaatsen aandacht voor is. De idylles die De Vlinderstichting aanlegt moeten dan ook vooral een voorbeeldfunctie hebben en navolging vinden.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting