Rugstreeppad

Rugstreeppadden nog steeds actief

Stichting RAVON
17-NOV-2010 - Aan de Reddingsweg in Schiermonnikoog zijn de rugstreeppadden nog steeds actief en worden nog dagelijks gezien terwijl ze hun kenmerkende korte sprintjes trekken. Dit is extreem laat voor rugstreeppadden. Normaal hebben ze zich rond deze tijd van het jaar al ingegraven, soms wel een meter diep, om veilig de winter door te komen.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

Aan de Reddingsweg in Schiermonnikoog zijn de rugstreeppadden nog steeds actief en worden ze nog dagelijks gezien terwijl ze hun kenmerkende korte sprintjes trekken. Dit is extreem laat voor rugstreeppadden. Normaal hebben ze zich rond deze tijd van het jaar al ingegraven, soms wel een meter diep, om veilig de winter door te komen.

De reden waarom de rugstreeppadden nog actief zijn is waarschijnlijk het zachte novemberweer met temperaturen rond de 6 tot 10˚C, hetgeen boven het gemiddelde is. Naast meldingen van rugstreeppadden komen er ook uit het hele land meldingen van bruine kikkers binnen en zijn in Zuid-Limburg de vuursalamanders nog steeds actief.

Rugstreeppad (foto: Jelger Herder, Digital Nature)

De rugstreeppad (Bufo calamita) is met zijn tien centimeter een relatief kleine pad die makkelijk te herkennen is aan de lichte rugstreep, waaraan hij ook zijn naam te danken heeft. Op de Waddeneilanden komt de rugstreeppad veel voor. Duinen zijn een belangrijk kernleefgebied voor de soort, maar ze komen ook voor op de hoge zandgronden, in veenweidegebieden en in het rivierenlandschap.

Tekst: Kris Joosten, RAVON
Foto: Jelger Herder, Digital Nature