Aangespoelde Braam, foto alleen gebruiken in overleg met Ecomare.

Aangespoelde Braam voorbode van nieuwe invasie

Stichting RAVON
24-NOV-2010 - Zowel op Texel als bij Katwijk aan Zee is recent een Braam aangespoeld. Een bijzondere vondst want deze diepzeevis wordt maar zelden waargenomen aan onze kusten. De laatste jaren werden vooral vondsten in december gemeld. Deze twee recent aangespoelde Bramen kunnen dus een voorbode van een nieuwe invasie zijn.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

Zowel op Texel als bij Katwijk aan Zee is recent een Braam aangespoeld. Een bijzondere vondst, want deze diepzeevis wordt maar zelden waargenomen aan onze kusten. De laatste jaren werden vooral in december vondsten gemeld. Deze twee recent aangespoelde Bramen kunnen dus een voorbode van een nieuwe invasie zijn.

De Braam (Brama brama) is een echte roofvis van warm water met een bekende populatie in het oosten van de Atlantische Oceaan. Deze populatie trekt in de (na)zomer van Portugal noordwaarts langs Schotland, waar ze foerageren op andere vis, inktvis en zoöplankton. In de herfst trekken ze terug naar het zuiden en kunnen dan in de Noordzee terecht komen. Omdat het water in de ondiepe Noordzee snel afkoelt kunnen de warmteminnende Bramen in de problemen komen. Er zijn zelfs meldingen bekend van levend aangespoelde Bramen.

Aangespoelde Braam (foto: Sytske Dijksen)

Als er de komende weken meer aangespoelde Bramen gemeld worden dan kan dit invasieachtige vormen aannemen. Grote invasies met ruim honderd meldingen van aangespoelde Bramen zijn bekend uit de jaren 1952,1976, 1979; en uit december 2008 en de winter van 2009. Meldingen kunt u doorgeven op www.waarneming.nl. Met behulp van deze meldingen kan IMARES bekijken of deze winter weer sprake is van een invasie.

Braam (afbeelding: Canadian Museum of Nature, Ottawa)U kunt een Braam herkennen aan zijn zeer zwaar gebouwde kop met een grote bek en scherpe tanden, grote borstvinnen, een hoge rugvin en een grote gevorkte staart. De grootte varieert tussen 40 tot 70 centimeter en het gewicht kan makkelijk 6 kilogram bedragen. Aangespoelde Bramen worden dan ook snel opgegeten door Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen waardoor ze snel over het hoofd gezien kunnen worden.

Tekst: Kris Joosten, RAVON
Foto: Ecomare, Sytske Dijksen
Figuur: Canadian Museum of Nature, Ottawa