Strandjutters en Zeemeeuwen genoten van de enorme aantallen Schelpdieren die de zomerstorm van 25 juli op het Noordzeestrand had gedeponeerd

Plastic korrels aangespoeld op Texel

Wageningen Marine Research, Wageningen University
9-JAN-2018 - Afgelopen weekend spoelden op Texel grote hoeveelheden zwarte plastic korrels aan. Dit type korrels lijkt sterk op industriële plastic pellets, het halffabrikaat waaruit gebruiksproducten worden gemaakt. Maar die zijn meestal doorzichtig of melkig en niet vaak zwart, behalve in gerecycled plastic.

Een lang lint van plastic bio-korrels zichtbaar in de vloedlijn op TexelDe nu gevonden donkere korrels zijn vermoedelijk afkomstig uit rioolzuiveringssystemen. Bekend is dat sommige rioolzuiveringsinstallaties gebruik maken van dit soort korrels voor biologische zuivering van rioolwater. Het water wordt dan door een bak met korrels geperst, waarbij de korrels een groot oppervlak bieden aan micro-organismen die de organische afvalstoffen in het water verbruiken voor hun groei.

Ongelukjes

Blijkbaar gebeuren er soms ongelukken waardoor de korrels in het geloosde water terecht komen. In Cornwall in Engeland is het een bekend probleem en in Nederland zien we zo af en toe massa strandingen van bio-beads.

Het uitsorteren van op het strand verzameld materiaal. Na het afspoelen van zand worden stukjes wier en plantenstengels verwijderd. Links boven verzamelbakjes voor paraffine e.d. en voor andere plakkerige rommel (smeervet, verterend latex....)

Een aantal al uitgesorteerde stukjes paraffine en palmvet

De bron

Of de Texelse stranding een recent ongeluk betreft is niet duidelijk. Misschien dat uit strandingen verder naar het zuiden iets gezegd kan worden over het brongebied. Meldingen zijn welkom, stuur die per mail naar Jan van Franeker van Wageningen Marine Research.
Wat ook mogelijk is, is dat door de zware regen en harde stormen oude oeversedimenten langs rivieren of kusten weer zijn losgeslagen en met de noordelijke stroming naar onze kust zijn gebracht. Het is onduidelijk of Nederlandse zuiveringssystemen ook plastic korrels gebruiken.

Tekst: Wageningen Marine Research
Foto's: Gab en Ingrid Mulder; Wageningen Marine Research