kerkuil
4-DEC-2010 - Rare titel boven dit Natuurbericht zult u denken, zeker als u naar buiten kijkt en er sneeuw en ijs ligt. Toch zijn er momenteel vogels die nog bezig zijn aan een broedsel, zoals een paartje kerkuilen in Ewijk. Ook zijn er recent jonge wilde eendjes gemeld op een parkvijver.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Rare titel boven dit Natuurbericht zult u denken, zeker als u naar buiten kijkt en er sneeuw en ijs ligt. Toch zijn er momenteel vogels die nog bezig zijn aan een broedsel, zoals een paartje kerkuilen in Ewijk. Ook zijn er recent jonge wilde eendjes gemeld op een parkvijver.

Kerkuil (foto: IVN Vecht en Plassengebied)Een paartje kerkuilen in het Gelderse Ewijk heeft momenteel vier kleine jongen, zo blijkt uit beelden op een webcam die al eerder in de nestkast was geplaatst. Waarschijnlijk vliegen de jongen van dit late broedgeval pas begin volgend jaar uit.

Van kerkuilen is bekend dat ze eigenlijk het hele jaar door kunnen broeden en jongen grootbrengen. Dit alles hangt natuurlijk samen met het voedselaanbod. Is er voldoende voedsel, voornamelijk in de vorm van muizen, dan zijn ze in staat om meerdere legsels verspreid over het jaar groot te brengen.

Ook van andere vogelsoorten zijn late legsels bekend. Van sommige soorten, zoals eenden, futen of nijlganzen, die ineens in november of december nog met jonge kuikens rondzwemmen kun je verwachten dat het fout gaat, zeker als er veel sneeuw en ijs ligt. Zielig voor de kleintjes, maar het is wel onderdeel van de natuur.

Zwarte Zwanen (foto: Paul Hermans, GNU licentie)Weer andere soorten, zoals de zwarte zwanen broeden juist in deze tijd van het jaar. Dit doen ze omdat ze in hun normale leefomgeving (Australië) in deze tijd van het jaar, als het daar voorjaar en zomer is, broeden.

 


 


>> Het verloop van het kerkuilennest is via een webcam te volgen. Om de beelden te bekijken moet u wel de bijbehorende software downloaden. Volg daarvoor de instructies op de website.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto’s: IVN Vecht en Plassengebied; Paul Hermans, GNU licentie