Politici krijgen lesje natuureconomie van Sinterklaas

ARK Rewilding Nederland
4-DEC-2010 - Hoog bezoek voor politici en voor vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De Goedheiligman reisde vrijdag 3 december door het land om politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals Kamers van Koophandel en de ANWB te feliciteren met de nieuwe plek van natuur binnen het Ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie. De onderliggende boodschap van de Sint was helder: ‘Zorg dat natuur ook in uw land en in uw provincie de economie een boost geeft en mens, dier en plant meer ruimte’.

Bericht uitgegeven door ARK op [publicatiedatum]

Hoog bezoek voor politici en voor vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De Goedheiligman reisde vrijdag 3 december door het land om politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals Kamers van Koophandel en de ANWB te feliciteren met de nieuwe plek van natuur binnen het Ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie. De onderliggende boodschap van de Sint was helder: ‘Zorg dat natuur ook in uw land en in uw provincie de economie een boost geeft en mens, dier en plant meer ruimte’.

Natuur is immers een groot economisch goed, aldus de Sint. De aangekondigde kabinetsbezuinigingen op met name de €cologische Hoofd $tructuur verbaasden hem daarom des te meer. Om zijn verhaal kracht bij te zetten droeg Sint een eigenhandig geschreven gedicht voor aan de politici en overhandigde hen het boekje ‘De natuur verdient beter. De economische hoofdstructuur als kans’. In tien coupletten ‘dichtte’ Sint de loftrompet over het economische gewin van natuur. Sinterklaas liet zich bij deze actie inspireren door het gedachtegoed van ARK Natuurontwikkeling en de gedrevenheid van de Natuur- en Milieufederaties. Zij fluisterden Sint in de heilige oren de politici eens een compact lesje natuureconomie te geven.

Ecologische hoofdstructuur EHS (afbeelding Jeroen Helmer, ARK)

De organisaties zetten zich in om met goede voorbeeldprojecten te laten zien dat investeren in natuur niet ‘alleen maar’ investeren in groen is. Natuur speelt een centrale rol in tal van maatschappelijke en economische behoeften: schoon drinkwater, de winning van klei, zand en grind, veiligheid in het licht van klimaatverandering, gezondheid van mensen, CO2-compensatie, hogere huizenprijzen in een groene omgeving en daarmee extra WOZ-inkomsten van gemeentes, etc, etc. Het economisch nut van natuur is verder uitgewerkt met cijfers en voorbeelden in de publicatie ‘De natuur verdient beter. De economische hoofdstructuur als kans’. Het boekje kunt u downloaden. Er is ook een poster van de €H$ beschikbaar.

Gedicht
Wat de Sint nú heeft vernomen
overtreft zijn stoutste dromen.
Dat ik dit nog mee mag maken:
‘Natuur’ bij ‘Economische Zaken’!

Men begrijpt dat wat je lief is
soms ook heel erg lucratief is.
Niet dat ’t dat zou móeten zijn
Maar is als bijproduct toch fijn.

Een ziekenhuis, mits groen gelegen
zal het ongetwijfeld baten
als ’n patiënt zijn bed deswege
één dag eerder kan verlaten.

’n Kind dat rondklimt in een boom
wordt lenig, sterk, is in zijn schik
Jantje Beton is daarbij sloom,
vaak depressief en veel te dik.

Door natuur gezuiverd water
kan al bijna in een glas.
Zonder groen krijg je dat later
na veel duur gefilter pas.

Ook bij tentjes langs de kustlijn
rollen nu de euro’s hard
Mocht u ’t zich nog niet bewust zijn
’t gaat hier om een half miljard.

OZB is nog zo’n klapper.
Naast natuur vliegt-ie omhoog.
Stadsgemeenten zitten krapper
dan ’t dorp Schiermonnikoog.

Je maakt ruimte voor rivieren,
goed voor baksteenindustrie,
voor toerisme, wilde dieren.
Betaal je één, je krijgt er drie.

Graag is Sint een goed-nieuws melder
en de bedoeling lijkt me helder:

Investeer in de natuur
want die blijkt helemaal niet duur

Elke cent betaalt zich vlug
dubbel en ook dwars weer terug.


Tekst: Sinterklaas en Marieke Reisinger, ARK
Afbeelding: Jeroen Helmer, ARK