wild zwijn

Terugblik op het Jaar van het Wild Zwijn

Zoogdiervereniging
25-DEC-2010 - Het afgelopen jaar stond in het teken van het wild zwijn. De Zoogdiervereniging wilde nu eens positieve aandacht voor de wilde zwijnen in Nederland, want het zwijn heeft de natuur en de economie ook veel te bieden. Tijd om de balans op te maken. Wat heeft het Jaar van het Wild Zwijn opgeleverd?

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Het afgelopen jaar stond in het teken van het wild zwijn. De Zoogdiervereniging wilde nu eens positieve aandacht voor de wilde zwijnen in Nederland, want het zwijn heeft de natuur en de economie ook veel te bieden. Tijd om de balans op te maken. Wat heeft het Jaar van het Wild Zwijn opgeleverd?

Wild zwijn (foto: studenten Wageningen Universiteit)Het was te mooi om te kunnen voorspellen, maar in het Jaar van het Wild Zwijn heeft deze soort een nieuw leefgebied bereikt. En niet zomaar één: de Utrechtse Heuvelrug. De aanwezigheid van de zwijnen werd bevestigd door Chris Achterberg (medewerker van de Zoogdiervereniging) en recent zijn de zwijnen door twee Wageningse studenten op film vastgelegd. De komst van het wild zwijn naar Utrecht is misschien wel het beste nieuws uit het Jaar van het Wild Zwijn. Want terwijl formeel alleen de Veluwe en de Meinweg leefgebied zijn (daarbuiten geldt het zogenaamde ‘nulstandbeleid’), houdt het wild zwijn zich daar niet aan. Op veel plaatsen buiten deze gebieden komt het wild zwijn namelijk ook voor en deze gebieden worden op eigen kracht bereikt.
Zie ook: 'De ontdekking van wilde zwijnen in Utrecht' en 'Nu ook beelden van de wilde zwijnen in Utrecht'.

Kansenkaart
Welke gebieden geschikt zijn voor het zwijn, is door de Zoogdiervereniging, ARK en Alterra (Wageningen UR) weergegeven op de Kansenkaart Wilde Zwijnen in Nederland. Deze kaart is op 10 november gepresenteerd op een drukbezocht symposium in Apeldoorn, waar ook diverse aspecten van het wild zwijn zijn belicht. Op de kansenkaart staan talloze Nederlandse natuurgebieden die geschikte leefgebied kunnen zijn voor het wild zwijn.
Zie ook: 'Tientallen natuurgebieden geschikt voor wilde zwijnen'  

Foto: Zoogdiervereniging

Boek
De reacties vanuit de diverse provincies varieerden. Het wild zwijn is bijvoorbeeld welkom in de provincie Utrecht, zo bleek uit de mond van de verantwoordelijke gedeputeerde, maar in Drenthe wil men vasthouden aan het nulstandbeleid. Tijdens dit symposium is ook het zeer toegankelijke en eerste Nederlandse boek over het wild zwijn gepresenteerd met de titel ‘Wilde zwijnen’. Auteurs zijn Geert Groot Bruinderink en Jasja Dekker van de Zoogdiervereniging. Het boek is te bestellen via de Zoogdiervereniging en verkrijgbaar in de boekhandel.

Foto: KNNV

Economie
Bossen kunnen profiteren van de aanwezigheid van het wild zwijn. Het door het wroeten van de wilde zwijnen open maken van de bosbodem heeft allerlei positieve effecten op de biodiversiteit. Maar niet alleen de ecologie, ook de economie profiteert. Dat blijkt wel uit het boek ‘Wild van de economie’ dat TripleE het afgelopen jaar in opdracht van de Zoogdiervereniging heeft opgesteld. Met name de toeristisch-recreatieve sector profiteert van de aantrekkingskracht van het wild zwijn, zo bleek uit een casestudy op de Veluwe. Het gaat op de Veluwe om vele miljoenen die jaarlijks worden verdiend in de horeca en detailhandel. Het boek werd gepresenteerd op een symposium in het Limburgse Herkenbosch, dat net als het boek in het teken stond van de economische baten van grotere zoogdieren.
Zie ook: 'Wilde zoogdieren leveren meer op dan ze kosten'  

Foto: Zoogdiervereniging

Bijzondere plekken
Het afgelopen jaar werd meerdere malen gevraagd waarnemingen van het wild zwijn door te geven. De binnengekomen waarnemingen bevestigden het beeld dat ook in 2010 het wild zwijn ook buiten de Veluwe en Meinweg voorkomen. Voorbeeld zijn de omgeving van Eindhoven en Groesbeek. De Zoogdiervereniging blijft overigens geïnteresseerd in waarnemingen van het wild zwijn. Blijf ze dus doorgeven via Telmee.nl of Waarneming.nl.
Zie ook: 'Zwijnen gespot op bijzondere plaatsen'  

Foto: Edwin Kats

Conclusie
Al met al heeft het wild zwijn in 2010 de aandacht gehad die ze verdienen, deze imposante zoogdieren die van huis uit in vrijwel heel Nederland thuishoren. De discussie is losgebarsten of de zwijnen niet in meer natuurgebieden weer een plek kunnen krijgen. Maar de beste ambassadeurs voor het Jaar van het Wild Zwijn waren toch de zwijnen zelf. Zij trokken toeristen op de Veluwe en breidden hun leefgebied uit naar onder andere Utrecht. De Zoogdiervereniging kan dan ook alleen maar met genoegen terugkijken naar het Jaar van het Wild Zwijn!

Meer informatie

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Zoogdiervereniging
Foto’s: Edwin Kats