gewone dwergvleermuis

2011 wordt het Jaar van de Vleermuizen

Zoogdiervereniging
1-JAN-2011 - Niet alleen in Nederland maar in heel Europa wordt 2011 het Jaar van de Vleermuizen. Met een publiekscampagne wil de Zoogdiervereniging aandacht vragen voor deze voor veel mensen onbekende, mysterieuze maar wel beschermde en uiterst nuttige vliegende zoogdieren. Nederland gaat in 2011 vleermuizen ontdekken!

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Niet alleen in Nederland maar in heel Europa wordt 2011 het Jaar van de Vleermuizen. Met een publiekscampagne wil de Zoogdiervereniging aandacht vragen voor deze voor veel mensen onbekende, mysterieuze maar wel beschermde en uiterst nuttige, vliegende zoogdieren. Nederland gaat in 2011 vleermuizen ontdekken!

Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor een van de in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. In 2009 was dat de egel en in 2010 het wild zwijn. In 2011 is gekozen voor alle Nederlandse vleermuissoorten. Er komt een publiekscampagne om Nederland de vleermuizen te laten ontdekken.

Gewone dwergvleermuis (foto: Wesley Overman)

En dat is hard nodig. Want met een aantal soorten vleermuizen gaat het niet zo goed en de mens heeft heel veel invloed op de toekomst van vleermuizen. Minstens de helft van de in Nederland voorkomende soorten vleermuizen maakt in meer of mindere mate gebruik van door de mens gemaakte gebouwen als verblijfplaats. Dat kunnen gewone huizen zijn maar ook kerken en forten. Door renovaties, isolatie of sloop verdwijnen veel plekken waar vleermuizen kunnen huizen. En in de huidige bouwstijl is weinig ruimte voor vleermuizen.

Vleermuizen en mensen leven vlakbij elkaar maar dat wil niet zeggen dat mensen ook veel van vleermuizen weten. Veel bewoners en eigenaren merken de aanwezigheid van vleermuizen niet eens op. Meestal veroorzaken ze ook geen overlast. Maar onbekend maakt ook onbemind. Mensen weten niet dat ze met de verkeerde wijze van isoleren vleermuizen schade kunnen toebrengen en ze weten ook niet hoe belangrijk hun tuin kan zijn voor de vleermuizen. En dat is jammer want vleermuizen verlevendigen de leefomgeving van de mens en hebben hun nut bewezen als natuurlijke insectenverdelgers. Een watervleermuis vangt bijvoorbeeld zo’n 3.000 muggen per nacht. Alle Nederlandse vleermuizen zijn insecteneters. In Amerika worden in droge gebieden maatregelen genomen om de vleermuispopulatie in stand te houden, om insectenplagen te voorkomen.

Bovendien zijn alle vleermuizen, van de veel voorkomende gewone dwergvleermuis tot de zeer zeldzame ingekorven vleermuis en alles wat daar tussen zit, zwaar beschermd door Nederlandse en Europese natuurwetten. En niet voor niets, vleermuizen vervullen een unieke rol in het ecosysteem.

Hoogtepunten van het ‘Jaar van de Vleermuizen’ worden een zoektocht naar kolonies in het voorjaar (het Sunrise survey) en de groots aangepakte ‘Nacht van de Vleermuis’ aan het einde van de zomer. Daarnaast wordt op andere wijzen de kennis over en het enthousiasme voor de vleermuizen vergroot. Zo komt er een tijdelijke webcam, een folder met tips over de vleermuisvriendelijke tuin en een themadag over vleermuizen.

En de vleermuizen zelf? Die zitten nu in hun winterslaap en merken pas in het voorjaar als ze daaruit ontwaken dat het hun jaar is geworden.

Tekst: Herman Limpens en Eric van Kaathoven, Zoogdiervereniging
Foto: Wesley Overman