Piet Munsterman Saxifraga

Zanglijster reageert snel op hogere temperaturen

De Natuurkalender
23-JAN-2011 - De zanglijster is een van de vogels die al vanaf de eerste dagen in het jaar hun karakteristieke gezang laat horen. De eerste zangwaarnemingen komen ruim een week eerder binnen dan vorig jaar maar drie weken later dan het extreem vroege 2007.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op [publicatiedatum]

De zanglijster is een van de vogels die al vanaf de eerste dagen in het jaar hun karakteristieke gezang laat horen. De eerste zangwaarnemingen komen ruim een week eerder binnen dan vorig jaar maar drie weken later dan het extreem vroege 2007.

Waarnemingen van eerste zang zanglijster doorgegeven op www.natuurkalender.nl van 1 tot 21 januari 2011 (Bron Natuurkalender.nl)De gemiddelde temperatuur ligt in januari tot nu toe bijna twee graden hoger dan normaal. Doordat maximum temperaturen ruim boven de tien graden kwamen te liggen werden diverse planten en dieren actief. Een van de vroegste zangers onder de vogels die door de warmte geactiveerd werd is de zanglijster. De meeste mensen horen normaal gesproken rond half februari hun eerste zanglijster. Deze winter hielden veruit de meeste zanglijsters zich in de zeer koude december stil. Het relatief warme begin van januari activeerde echter menige zanglijster, vooral in het westen en midden van het land. Het gemiddelde van de eerste twintig meldingen op www.natuurkalender.nl komt daarmee op 8 januari. Dat is negen dagen eerder dan in 2010 en bijna twee weken eerder dan in 2009. De januaritemperatuur lag in de voorgaande twee jaren dan ook beduidend lager dan dit jaar. In 2008 begonnen de eerste zanglijsters enkele dagen eerder te zingen dan dit jaar. Het vroegste zanglijsterjaar sinds 2004 was 2007. Het gemiddelde van de eerste twintig waarnemingen viel toen op 18 december, precies drie weken vroeger dan dit jaar.

Zanglijster (foto: Piet Munsterman, Saxifraga)
Na een korte warme periode de afgelopen week is de temperatuur weer naar normale waarden gezakt. Toch zullen geleidelijk op steeds meer plaatsen de eerste zanglijsters gehoord worden. Zanglijsters komen in heel het land voor. Er zijn naar schatting 120.000 tot 160.000 broedparen in Nederland en sinds eind jaren 80 neemt het aantal jaarlijks toe. Genoeg kans dus om de zanglijster te horen!

>> Geef uw eerste zang van de zanglijster door op www.natuurkalender.nl

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, De Natuurkalender, Wageningen University
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga