Boerenzwaluwen op rijtje

Jaar van de Boerenzwaluw van start

Sovon Vogelonderzoek Nederland
8-JAN-2011 - Op zondag 2 januari, in het radioprogramma Vroege Vogels van de Vara, werd het startschot gegeven voor 2011, het Jaar van de Boerenzwaluw. Dit jaar hopen we met uw hulp nog meer van de boerenzwaluw te weten te komen, om hem op die manier beter te beschermen. Immers, het gaat helemaal niet zo goed met deze ambassadeur van het boerenland en staat hij zelfs op de Rode Lijst. De eerste boerenzwaluwen worden in de tweede helft van maart terugverwacht. Nu zitten ze er nog lekker warmpjes bij in Afrika.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op [publicatiedatum]

Op zondag 2 januari, in het radioprogramma Vroege Vogels van de Vara, werd het startschot gegeven voor 2011, het Jaar van de Boerenzwaluw. Dit jaar hopen we met uw hulp nog meer van de boerenzwaluw te weten te komen, om hem op die manier beter te beschermen. Immers, het gaat helemaal niet zo goed met deze ambassadeur van het boerenland, hij staat zelfs op de Rode Lijst. De eerste boerenzwaluwen worden in de tweede helft van maart terugverwacht. Nu zitten ze er nog lekker warmpjes bij in Afrika.

logo-ontwerp: Elwin van der KolkIeder jaar kiezen SOVON en Vogelbescherming Nederland een jaarsoort. Een heel jaar lang is er extra aandacht voor een bepaalde vogelsoort. Meestal is dat een soort waar het om de een of andere reden niet zo goed mee gaat. Dit jaar is het de beurt aan een van de meest aansprekende ambassadeurs van het boerenland, de boerenzwaluw.

Voorjaarsbode
De boerenzwaluw is bij velen bekend en geliefd als voorbode van het voorjaar. De meeste vogelaars proberen voor 1 april hun jaarlijkse boerenzwaluw te ‘scoren’, het teken dat het voorjaar echt begonnen is. Helaas gaat het de laatste veertig jaar niet goed met de boerenzwaluw en is de stand met zo’n vijftig tot 75 procent afgenomen, tot nog maar zo’n 100.000 tot 200.000 broedparen.

Redenen van achteruitgang
In ons land is er steeds minder geschikt biotoop aanwezig voor de boerenzwaluw. Zo is het aandeel grasland met sloten, het favoriete foerageerbiotoop, dramatisch afgenomen en is door voedselgebrek het broedsucces laag. Daarnaast zijn in hoog tempo de melkveehouderijen verdwenen. Door het verdwijnen van boerenbedrijven is het aandeel geschikte broedlocaties ook flink afgenomen. Kortom: de boerenzwaluw heeft het moeilijk.

Boerenzwaluwnest (foto: Immanuel Giel)

Wat kunt u doen?
In het jaar van de boerenzwaluw zijn er diverse manieren waarop u mee kunt doen. Op de speciale site www.jaarvandeboerenzwaluw.nl staan verschillende onderdelen en activiteiten vermeld. Dit varieert van eenmalige tellingen tot gerichter nestonderzoek en van het uitkammen van specifieke onderzoeksgebiedjes tot het maken van een erfscan. Voor elk wat wils dus. Op regelmatige basis zullen we u op Natuurbericht.nl op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het Jaar van de Boerenzwaluw. Doet u ook mee?

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Logo-ontwerp: Elwin van der Kolk
Foto: Immanuel Giel, Wikipedia GNU Free Documentation