Boerenzwaluw met geolocator. Te gebruiken in andere media, na toestemming fotograaf (voor publicatie).

Elektronische chip om boerenzwaluw beter te beschermen

Vogelbescherming Nederland
29-JUL-2011 - Vijftig boerenzwaluwen zijn de afgelopen weken voorzien van een elektronische chip op hun rug, een zogenaamde geolocator. Door deze geolocator is het mogelijk om de exacte trekroute en overwinteringsplaatsen van deze vogel vast te leggen. Met die informatie hoopt Vogelbescherming de boerenzwaluw, een soort die in aantal hard achteruit gaat, beter te kunnen beschermen.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum] 

Vijftig boerenzwaluwen zijn de afgelopen weken voorzien van een elektronische chip op hun rug, een zogenaamde geolocator. Door deze geolocator is het mogelijk om de exacte trekroute en overwinteringsplaatsen van deze vogel vast te leggen. Met die informatie hoopt Vogelbescherming de boerenzwaluw, een soort die in aantal hard achteruit gaat, beter te kunnen beschermen.

De boerenzwaluw is één van onze bekendste trekvogels. Bekend is dat ze overwinteren ten zuiden van de Sahara, maar waar is niet duidelijk. Ringonderzoek heeft dat tot nu toe niet duidelijk kunnen maken. Van de half miljoen geringde Nederlandse boerenzwaluwen in honderd jaar tijd, zijn slechts tachtig ringen uit Afrika terug gemeld. Te weinig om de vogel goed te kunnen beschermen.

Boerenzwaluw met geolocator (foto: Jouke Altenburg, Vogelbescherming Nederland)

Daarom heeft Vogelbescherming vijftig boerenzwaluwen voorzien van een geolocator, een vederlichte elektronische chip. Deze chip slaat twee keer per dag de exacte locatie op. Omdat boerenzwaluwen altijd terug gaan naar dezelfde stal, kunnen de chips in het voorjaar van 2012 worden uitgelezen.

Door het geolocator-onderzoek weten we dan eindelijk exact waar boerenzwaluwen op hun trektocht ‘bijtanken' en verblijven. Met die informatie kan Vogelbescherming samen met de Afrikaanse Birdlifepartners in onder andere Tunesië, Marokko en Burkina Faso werken aan de bescherming van deze ‘pleisterplaatsen'. Die zijn niet alleen van belang voor boerenzwaluwen, maar ook voor andere trekvogels.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Jouke Altenburg, Vogelbescherming Nederland