Nieuwe beverburcht langs Geul in Meersenerbroek.

Bevers ontdekken Geuldal

ARK Rewilding Nederland
16-JAN-2011 - Langs de benedenloop van de Geul in Zuid-Limburg zijn deze winter in twee verschillende gebieden sporen van bevers gevonden. Dit is bijzonder omdat lange tijd is gedacht dat de bever vanuit de Maasvallei het Geuldal niet op eigen kracht zou kunnen bereiken vanwege de doorsnijding door het Julianakanaal. Beversporen in dit gebied werden vorig jaar voor het eerst gemeld; met de huidige waarnemingen kan geconcludeerd worden dat de soort zich hier met enkele exemplaren definitief gevestigd heeft.

Bericht uitgegeven door ARK op [publicatiedatum]

Langs de benedenloop van de Geul in Zuid-Limburg zijn deze winter in twee verschillende gebieden sporen van bevers gevonden. Dit is bijzonder omdat lange tijd is gedacht dat de bever vanuit de Maasvallei het Geuldal niet op eigen kracht zou kunnen bereiken vanwege de doorsnijding door het Julianakanaal. Beversporen in dit gebied werden vorig jaar voor het eerst gemeld; met de huidige waarnemingen kan geconcludeerd worden dat de soort zich hier met enkele exemplaren definitief gevestigd heeft.

Foto: Leo Linartz, ARKIn het Meersenerbroek is een prachtige burcht in aanbouw. Er ligt een stapel op maat geknaagde takken waar een flinke bult klei tegenaan geschoven is. Een prachtige wissel loopt van de Geul naar de burcht. In de directe omgeving zijn veel jonge wilgen omgeknaagd. Deels als voer, maar ook om de burcht verder op te bouwen.

De volgende plek ligt één á twee kilometer stroomopwaarts langs de Geul bij Ingendael. Hier zijn veel vraatsporen gevonden. De ene na de andere grote wilg is omgeknaagd en geschild. Op de oever staan nog de nodige wilgen die pas half doorgeknaagd zijn. Een burcht was hier niet te vinden, maar een bever kan ook gewoon ergens een hol in de hoge oeverwanden hebben.

Nieuwe beverburcht langs Geul in Meersenerbroek (foto: Leo Linartz, ARK)

Door de sneeuwval eind 2010 was snel duidelijk dat op beide plekken de sporen vers waren. Houtschilfers lagen bovenop de sneeuw en op wissels was de sneeuw platgelopen en verijst.

Hopelijk zijn beide bevers een voorbode van meer bevers in de Geul. Bevers hebben een grote positieve invloed op het beekecosysteem. Niet alleen omdat ze dichtgegroeid wilgenbos langs de oevers open maken, maar ook omdat de bever door de bouw van dammen voor meer variatie in stroomsnelheid zorgt. Niet dat er in de Geul zelf dammen gebouwd zullen worden, maar waarschijnlijk wel in de kleinere zijbeekjes van de Geul. Deze zijbeekjes met hun snelstromende water vormen een bijzonder biotoop. Door de bouw van een dam, zo is de ervaring in de Ardennen, ontstaat er bij de snelstromende beek een bevermeertje, ideaal voor amfibieën en andere waterdieren. Even goed blijft ook het snelstromende water milieu gehandhaafd, want langs de zijkant of op zwakke plekken in de dam, zoekt het wilde water toch zijn weg.

Tekst : Twan Teunissen, ARK
Foto's: Leo Linartz, ARK