jonge Atlantische zalm

Herintroductie Atlantische zalm in de Geul

ARK Rewilding Nederland
30-APR-2017 - Vanaf dit voorjaar zwemmen er weer zalmen in de Geul. Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en Stichting Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken (VBC) voeren een experiment uit met het uitzetten van zalm in deze heuvellandrivier. ARK Natuurontwikkeling steunt de herintroductie.

Centraal bij de herintroductie van de Atlantische zalm in de Geul staat de vraag: slaat de uitzetting aan? Dit experiment is een vervolg op de succesvolle herintroductie van de beekforel die zich weer voortplant in de Geul. De jonge zalmpjes worden eind mei uitgezet, de onderzoeksresultaten zijn in november beschikbaar. ARK verlegt grenzen voor wilde natuur en in het Geuldal doen we dat door ontwikkeling en versterking van natuur in dit fraaie beekdal. Daarom ondersteunt ARK de uitzetting van de zalm in het Geuldal. 

De Geul bij Ingendael

Haalbaarheidsstudie

Waterschap Limburg gaf dit voorjaar goedkeuring voor de experimentele herintroductie. Al in 2014 en 2015 liet de VBC een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de terugkeer van een natuurlijke vislevensgemeenschap in de Geul. Bureau Natuurbalans voerde de studie uit. De conclusie hieruit is dat herstel inderdaad mogelijk is. Een studie uit 2016 van de Universiteit van Namen bevestigde dit nog eens: "de Geul heeft een onmiskenbaar potentieel voor het uitzetten van Atlantische zalm." Dit heeft bijgedragen aan het besluit tot uitzetting.

Nu in de praktijk

Het experiment begint eind mei door het uitzetten van zalmpjes met de juiste genetische eigenschappen, speciaal voor dit doel gekweekt in Erezée (Wallonië). Eind september wordt duidelijk hoeveel van de uitgezette zalmpjes nog in leven zijn. Dit wordt gedaan door het zogenaamde elektrisch afvissen van de Geul. Professor Kestemont van de Universiteit van Namen zal het onderzoek begeleiden. Blijkt de overleving van jonge zalm voldoende, dan worden de uitzettingen de komende jaren voortgezet. De onderzoeksresultaten worden in november 2017 verwacht en op basis hiervan worden vervolgstappen bepaald.

Partners

Aan het project werken mee: Stichting Visstandbeheercommissie Geul en Zijbeken (VBC), Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Universiteit van Namen en de viskwekerij in Erezée, Wallonië. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvisserij Limburg, ARK Natuurontwikkeling en de Nationale Postcode Loterij.

Meer informatie over het werk van ARK Natuurontwikkeling in het Geuldal is hier te lezen.

Tekst: Visstandbeheercommissie Geul en Zijbeken
Foto's: Peter Steenstra (leadfoto: Atlantische zalm); Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling