Beekforel uit de Geul

Paaibedden beekforel opschudden in de Geul

ARK Rewilding Nederland
13-NOV-2014 - Donderdag 13 november begint ARK met het 'opschudden' van potentiële paaibedden voor forellen in de Geul. Het grind op de bodem van de Geul is door jarenlange verontreiniging aan elkaar gekoekt en forellen hebben daar last van. Voor het afzetten van hun eieren maken ze met hun buik kuiltjes in de beekbodem. Schoon, los grind op de bodem van de beek is een voorwaarde voor goede kuilen en ongeschonden vissen.

Bericht uitgegeven door ARK [land] op [publicatiedatum]

Donderdag 13 november begint ARK met het 'opschudden' van potentiële paaibedden voor forellen in de Geul. Het grind op de bodem van de Geul is door jarenlange verontreiniging aan elkaar gekoekt en forellen hebben daar last van. Voor het afzetten van hun eieren maken ze met hun buik kuiltjes in de beekbodem. Schoon, los grind op de bodem van de beek is een voorwaarde voor goede kuilen en ongeschonden vissen.

Beekforel uit de Geul (foto: ARK Natuurontwikkeling)In de Geul leven beekforellen. Deze zijn hier vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw uitgezet. De oorspronkelijke populatie was bijna uitgestorven als gevolg van onder andere watervervuiling. Jaarlijks bijzetten van forellen bleef bittere noodzaak, omdat in de Geul geen voortplanting plaatsvond. Vorig jaar december was hier echter een keerpunt: voor het eerst paaiden in het heuvellandriviertje weer forellen, uitgerekend in hartje Valkenburg. En met succes: onderzoekers en vissers vonden in de zomer die erop volgde de eerste nakomelingen.

Het prille succes is vooral toe te schrijven aan een verbeterde kwaliteit van het water. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat niet alleen de beekforel, maar ook andere vissoorten en waterinsecten van het schonere water profiteren. De inspanningen voor (riool)waterzuivering en natuurlijk beekbeheer beginnen hun vruchten af te werpen. Nu ook in het bovenstroomse deel van de Geul in Wallonië meer aandacht komt voor waterzuivering, is de verwachting dat deze positieve trend in de toekomst doorzet.

Het opschudden van grind heeft als doel om de paaiomstandigheden te verbeteren. De proeflocaties bij Valkenburg moeten gaan uitwijzen of de maatregel werkt. Tevens kan de proef antwoord geven op de vraag hoe lang het behandelde grind geschikt blijft, bij de huidige, redelijk goede waterkwaliteit. Als blijkt dat eenmalig opschudden langere tijd zorgt voor een ‘gespreid bedje’ voor forellen, dan kan de maatregel in de toekomst ook op andere kansrijke plekken worden toegepast.

Het Geuldal (foto: Leo Linnartz)

De proef vindt plaats in samenwerking met de Stichting Visstand Beheer Commissie Geul & Zijbeken, Bureau Natuurbalans Limes Divergens BV en Waterschap Roer & Overmaas en gebeurt in het kader van het door de Nationale Postcode Loterij gefinancierde project “Geuldal, catwalk voor Europese topnatuur”. 

Tekst: Hettie Meertens, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: ARK Natuurontwikkeling; Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling