Een wit hert in Nederland

Zoogdiervereniging
2-FEB-2011 - In de Achterhoek is een wit hert gespot. Het dier is geen albino maar wel wit. Het verhaal van een bijzondere waarneming.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

In de Achterhoek is een wit hert gespot. Het dier is geen albino maar wel wit. Het verhaal van een bijzondere waarneming. 

Eind augustus 2010 fotografeerden twee coördinatoren en een vrijwilliger van de Natuurwerkgroep KNNV Oost-Achterhoek een wit hert langs het spoor bij Beltrum in de Achterhoek. In eerste instantie dachten de waarnemers dat het om een reegeit ging, maar na invoer en validatie van de waarneming op www.telmee.nl bleek het om een edelhert te gaan. Een bijzondere ontmoeting voor het gezelschap.

Het witte edelhert stond in een weiland naast een maïsveld (foto: Bianca Kobus)

“..we kwamen net terug uit een particulier natuurgebiedje om te kijken wat voor werkzaamheden er nodig waren. We rijden/ fietsen wel vaker over deze spoorwegovergang, maar deze keer zagen we een wit dier bij de maïs staan. Tot onze verbazing was het (dachten we ) een ree en we namen foto's omdat het zo bijzonder was! Pas later bleek het om een edelhert te gaan. We hadden nog nooit een edelhert in levende lijve gezien.” (J. Schreurs (vrijwilligster), TMP van Druten & JAB Kobus (coördinatoren); Natuurwerkgroep KNNV).

Wit edelhert (foto: Bianca Kobus)

Het ging om één dier dat rustig in een weiland langs het maïs stond te grazen. Op de foto is te zien dat het dier bruine ogen heeft. Dat duidt erop dat het dier normaal pigment heeft en dus niet als een albino bestempeld kan worden. Het gaat om een normaal dier met kleurvariatie in de vacht.

Het edelhert is veel groter dan het ree of damhert. Het heeft een schofthoogte van gemiddeld 130 centimeter. Bij het ree en damhert ligt dat tussen de 70 en 90 centimeter. Als standwild komt het edelhert op slechts drie plaatsen in Nederland voor: op de Veluwe (Provincie Gelderland), in de Oostvaardersplassen (Provincie Flevoland) en een klein aantal in het Weerterbos (Provincies Limburg/Noord Brabant). Daarnaast worden er ook wel eens edelherten gesignaleerd buiten deze gebieden, met name langs het grensgebied met Duitsland. Het gaat in nagenoeg alle gevallen om zwervende Duitse dieren.

Dit is voor zover bekend de eerste keer dat er een wit edelhert gesignaleerd is in Nederland. Er zijn waarnemingen bekend van geheel witte white-tailed deer in Noord Amerika en witte sikaherten en edelherten uit Jagersborg Denemarken. Uit Nederland zijn er alleen meldingen van witte reeën bekend.

Door het ontbreken van de schutkleur vallen witte dieren extra op en is de kans dat een dergelijk dier het in een natuurlijke situatie lang overleeft klein. In Nederland ontbreken echter grote natuurlijke predatoren van het edelhert waardoor de overlevingskans van dit dier aanzienlijk groter is.

Tekst: Sil Westra, Zoogdiervereniging
Foto’s: Bianca Kobus