vale vleermuis in fort

Bijzondere vleermuis gevonden in fort

Zoogdiervereniging
5-FEB-2011 - Een in Nederland nogal zeldzame en relatief grote vleermuissoort, de vale vleermuis, is gevonden in fort Rijnauwen bij Bunnik. Vrijwilligers van de Zoogdiervereniging en medewerkers van Staatsbosbeheer werden blij verrast tijdens de jaarlijkse telling van de overwinterende vleermuizen in het fort bij Rijnauwen bij Bunnik, het grootste fort van de nieuwe Hollandse waterlinie.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

Een in Nederland nogal zeldzame en relatief grote vleermuissoort, de vale vleermuis, is gevonden in fort Rijnauwen bij Bunnik. Vrijwilligers van de Zoogdiervereniging en medewerkers van Staatsbosbeheer werden blij verrast tijdens de jaarlijkse telling van de overwinterende vleermuizen in het fort bij Rijnauwen bij Bunnik, het grootste fort van de nieuwe Hollandse waterlinie.

Tijdens de telling werden ruim 250 winterslapende vleermuizen gevonden, onder hen bevindt zich nu ook een vale vleermuis. Deze vleermuis is bijna vier keer zo groot als alle andere aanwezige soorten en was dus ook niet over het hoofd te zien. Het is niet duidelijk waar dit dier vandaan komt, maar waarschijnlijk heeft het deze nazomer tenminste 250 kilometer afgelegd.

Vale vleermuis in fort Rijnauwen (foto: Eric Jansen)

Midden vorige eeuw overwinterden nog zo’n vijftien vale vleermuizen in diverse forten en kelders in midden Nederland. De laatste waarneming van een vale vleermuis in de provincie Utrecht dateert van 1968. Toen werd een dier waargenomen in een ijskelder bij Doorn.

Giftige houtconserveringsmiddelen, pesticiden, gebouwrestauraties zonder aandacht voor vleermuizen en sterke veranderingen in het landschap leidden toen tot een sterke achteruitgang van alle soorten vleermuizen. De belangrijkste kraamkolonies van vale vleermuizen in Nederland gingen ook verloren door brand en exploitatie.

Nu vind je de vale vleermuis ’s winters alleen nog in een klein aantal groeves in Zuid-Limburg en één dier bij Arnhem. De dichtstbijzijnde plekken waar ‘s zomers vale vleermuizen geboren worden zijn in België net onder Maastricht en achter Aken in Duitsland.

Vooral in Duitsland neemt de soort sterk toe, maar vestigingen in nieuwe gebieden blijven uit. Met betrekking tot zomerverblijfplaatsen is de soort vrij kieskeurig. Dit moeten grote warme en donkere zolders zijn, vaak van kastelen of kerken, die op korte afstand van grote bosgebieden met smalle beekdalen liggen. Het is afwachten of het bij deze ene vale vleermuis blijft of dat het dier de komende jaren nog soortgenoten mee neemt.

Staatsbosbeheer en de Zoogdiervereniging werken nauw samen om de vleermuizen te monitoren.

Tekst: Eric Jansen, Zoogdiervereniging en Rein Zwaan, Staatsbosbeheer
Utrechtse Heuvelrug

Foto: Eric Jansen