Kamsalamander trekt over de weg naar voortplantingswater

Gezwinde start salamandertrek

Stichting RAVON
9-FEB-2011 - De salamanders zijn er weer vroeg bij dit jaar. Op diverse plaatsen in ons land trekken momenteel al tientallen kamsalamanders en kleine watersalamanders van hun winterverblijven naar hun voortplantingswateren. Terwijl de padden en bruine kikkers nog in winterslaap zijn, gaan de salamanders al volop aan de wandel. Ze doen dat, vanwege de lage temperaturen, nog wel op een relaxed tempo. Dit maakt het oversteken van wegen tot een hachelijke onderneming.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op woensdag 9 februari 2011

De salamanders zijn er weer vroeg bij dit jaar. Op diverse plaatsen in ons land trekken momenteel al tientallen kamsalamanders en kleine watersalamanders van hun winterverblijven naar hun voortplantingswateren. Terwijl de padden en bruine kikkers nog in winterslaap zijn, gaan de salamanders al volop aan de wandel. Ze doen dat, vanwege de lage temperaturen, nog wel op een relaxed tempo. Dit maakt het oversteken van wegen tot een hachelijke onderneming.

De voorjaarstrek van watersalamanders vindt vooral in februari plaats; vaak al weken voor de paddentrek. De meeste salamanders trekken ’s nachts, bij voorkeur onder vochtige weersomstandigheden en een temperatuur van rond de 5 °C. De mannetjes gaan het eerst; enkele dagen of weken later volgen de vrouwtjes. Omdat de salamanders al zo vroeg trekken, worden ze op veel locaties vaak gemist. Hierdoor wordt onterecht aangenomen dat er op deze locaties geen salamanders trekken.

Kamsalamander trekt over de weg naar voortplantingswater (foto: Jelger Herder, Digital Nature)

Op een van de Friese overzetplaatsen, waar in het voorjaar massaal amfibieën verkeerswegen overtrekken, hebben locale vrijwilligers eind januari de eerste schermen met vangemmers langs de kant van de weg geplaatst. Zij troffen toen al tientallen doodgereden kamsalamanders aan. Het plaatsen van schermen en emmers is de meest gebruikte methode om amfibieën te helpen met oversteken. De dieren die de weg over willen, lopen tegen de schermen aan en vallen in de emmers die op diverse plekken langs de schermen zijn ingegraven. Vrijwilligers controleren de emmers dagelijks en soms wel twee keer per dag. Zij verzamelen de amfibieën en laten hen aan de andere kant van de weg weer los.

Dankzij de geplaatste schermen zijn afgelopen weekend op deze locatie al tientallen kamsalamanders en kleine watersalamanders veilig naar de overkant gebracht.
Het verloop van de amfibieëntrek is dagelijks te volgen op www.padden.nu.
Op deze site worden de resultaten van ruim zestig oversteekplaatsen in geheel Nederland gebundeld. 

Kijk nu live naar amfibieën in een tuinvijver op www.kikkercam.nl!

Tekst: Raymond Creemers en Kris Joosten, RAVON
Foto: Jelger Herder, Digital Nature