Ciconia ciconia, Ooievaar. Foto: Saxifraga-Jan van der Straaten

Bijna 600 overwinterende ooievaars in ons land

Sovon Vogelonderzoek Nederland
12-FEB-2011 - Op 8 en 9 januari telden meer dan 350 waarnemers in totaal 592 ooievaars in Nederland. Dit zijn er duidelijk meer dan in 2010, toen er 497 meldingen waren. Dit betekent trouwens niet automatisch dat er meer ooievaars hebben overwinterd. Door de grote belangstelling in de media, hebben meer mensen dan voorheen aan de telling meegedaan en een of meer ooievaars doorgegeven.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op zaterdag 12 februari 2011

Op 8 en 9 januari telden meer dan 350 waarnemers in totaal 592 ooievaars in Nederland. Dit zijn er duidelijk meer dan in 2010, toen er 497 meldingen waren. Dit betekent trouwens niet automatisch dat er meer ooievaars hebben overwinterd. Door de grote belangstelling in de media, hebben meer mensen dan voorheen aan de telling meegedaan en een of meer ooievaars doorgegeven.

Ooievaars tijdens wintertelling 2011 (foto: STORK)Enkele concentraties waren te vinden bij de voormalige ooievaarsstations bij Meppel (161), in Akmarijp (35) en in Zegveld (19). Rondom het station bij Gorssel zijn 35 ooievaars gemeld, in Groot Ammers (voormalig ooievaarsdorp Het Liesveld) 20 en in de omgeving van ooievaarsstation Rossum 19 exemplaren. Bij de overige (voormalige) ooievaarsstation varieerden de aantallen van nul tot acht.

Andere grote groepen
In Den Haag overwintert al jaren een groep ooievaars, tijdens deze telling bestond die uit maximaal 33 vogels. Bij Lelystad zijn 18 overwinteraars gemeld. Opvallend was de melding van een rondzwervende groep van veertig ooievaars bij Zwiggelte (Drenthe) en dat geldt ook voor de melding van een groep van 17 aan de noordkant van Tilburg. In Friesland signaleerde men ooievaars met buitenlandse ringen.

Bij het nest
Veel overwinterende ooievaars zijn in de buurt van hun nest gebleven. Vaak wordt het nest als slaapplaats gebruikt. Daarnaast zijn er ooievaars die hun nestplaats wel hebben verlaten en rondzwerven op zoek naar voedsel. Meldingen hiervan kwamen onder andere uit Zeeland en Zuid-Limburg.

Ooievaar (foto: Jan van der Straaten, Saxifraga)

Geen zielenpoten
Regelmatig wordt nog gedacht dat ooievaars in de winter niet in ons land horen te zijn en dat de hier aanwezige exemplaren dus wel zielenpoten zouden moeten zijn. Ook denkt men vaak dat het alleen om jonge eerstejaars vogels gaat. Niets is minder waard. Door de steeds mildere Nederlandse winters voelen steeds meer ooievaars niet meer de behoefte om de lange (gevaarlijke!) reis naar het zuiden te ondernemen en proberen hier de winter door te komen.

Op de soortenpagina van de SOVON-site is meer informatie te vinden over het voorkomen van de ooievaar in ons land, als broedvogel, maar ook als niet-broedvogel.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland, naar aanleiding van een persbericht van STORK, STichting Ooievaars Research & Knowhow
Foto: Jan van der Straaten, Saxifraga
Kaartje: STORK