Paardenbloemenpluis

Compositie van Zaamgesteldbloemigen

FLORON
22-MEI-2011 - Composieten of Asterachtigen vormen zowel wereldwijd als in ons land een van de grootste plantenfamilies. Tot de vertegenwoordigers in Nederland horen niet alleen de welbekende paardenbloem, maar ook zeldzaamheden als Valkruid, Aarddistel en Knikbloem.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Composieten of Asterachtigen vormen zowel wereldwijd als in ons land een van de grootste plantenfamilies. Tot de vertegenwoordigers in Nederland horen niet alleen de welbekende Paardenbloem, maar ook zeldzaamheden als Valkruid, Aarddistel en Knikbloem.

Gefascineerd door zoveel soorten en hun voorkomen in ons land heeft florist Guust de Vries een overzicht samengesteld van de in Nederland voorkomende composieten en hun vermelding in de belangrijkste flora’s die sinds 1850 zijn verschenen. In zijn boek ‘Van Aardpeer tot Zonnebloem, 150 jaar composieten in de Nederlandse Flora’ zet hij die gegevens op een rij. Dan valt te zien dat we door de jaren heen diverse soorten zijn kwijtgeraakt, maar ook veel nieuwe composieten hebben mogen verwelkomen. Ook nieuwe taxonomische indelingen hebben in de loop der jaren voor wijzigingen in samenstelling van deze familie gezorgd. Zo werd Ambrosia, bekend als ‘hooikoortsplant’, vroeger niet tot deze familie gerekend.

Gewone paardenbloem (foto: Wout van der Slikke)

Composieten zelf heten al enige tijd Asterachtigen (Asteracea), maar de naam Composieten (Compositae) blijft bij velen in gebruik en duidt ook goed de kenmerkende eigenschap aan. We vinden dat ook terug in de oude naam ‘Zaamgesteldbloemigen’. Bij deze familie is elke ‘bloem’ immers een bloeiwijze die is samengesteld uit tal van kleine bloemen op een gezamenlijke bloembodem. Dat wordt goed duidelijk als de bloeitijd voorbij is en de bloembodem vol met zaadjes komt te staan. Elk voorzien van een pluisje dat als windscherm voor verspreiding zorgt. Elk zaad is afkomstig van een afzonderlijke bloem. Bij een late paardenbloem is dat nu nog te zien, anders is het wachten op de Morgenster. Maar dan is het ook nóg mooier.

Paardenbloem in zaad. Elk zaadje vertegenwoordigt een bloem (foto: Wout van der Slikke)

Tekst en foto’s: Wout van der Slikke, FLORON