Massaal kleine vossen

De Vlinderstichting
3-JUN-2011 - De afgelopen dagen is de kleine vos massaal uit de pop gekomen. Het gaat hier om de nakomelingen van de kleine vossen die als vlinder hebben overwinterd. Ze zijn er erg vroeg bij dit jaar.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op [publicatiedatum]

De afgelopen dagen is de kleine vos massaal uit de pop gekomen. Het gaat hier om de nakomelingen van de kleine vossen die als vlinder hebben overwinterd. Ze zijn er erg vroeg bij dit jaar.

Kleine vos op de vroeg bloeiende Buddleja alternifolia (foto: Kars Veling)Normaal gesproken vliegen de nakomelingen van de voorjaarsvlinders in de loop van juni met een top in juli en augustus. Momenteel zijn er al heel veel kleine vossen aanwezig. Er zijn al vele honderden meldingen op telmee en waarneming.nl doorgegeven, soms met flinke aantallen bij elkaar. Het kan zijn dat er nog heel veel meer verschijnen, maar waarschijnlijker is dat ze een aantal weken eerder vliegen dan normaal.

Bij veel vlindersoorten zien we deze vervroeging van de vliegtijd door het aanhoudende zonnige en redelijk warme weer. De kleine vos heeft een aantal slechte jaren achter de rug, mogelijk door de vele zachte kwakkelwinters die vanaf 2000 optraden. De afgelopen twee jaar, met min of meer normale vrij koude winters, lijkt de soort een extra steun in de rug te geven. De waarnemingen komen uit het hele land, ook uit het zuiden, waar de soort de grootste klappen had gehad. De rupsen leven op brandnetel. Het is nog de vraag hoe de rupsen van deze kleine vossen het gaan doen. Als de extreme droogte aanhoudt kan dat betekenen dat de waardplant brandnetel ongeschikt wordt en veel rupsen voortijdig zullen sterven.

Tekst en foto: Kars Veling, De Vlinderstichting