Bosvleermuis

Bosvleermuis waargenomen op Veluwe

Zoogdiervereniging
17-JUN-2011 - In opdracht van het ministerie van Defensie inventariseert Regelink Ecologie & Landschap vleermuizen op Generaal Majoor Koot kazerne te Stroe. In de nacht van 17 op 18 mei werd tijdens een inventarisatie een bosvleermuis waargenomen. De soort is op een batdetector gehoord en later ook visueel waargenomen. De bosvleermuis foerageerde bij een lantarenpaal.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op 17 Juni 2011

In opdracht van het ministerie van Defensie inventariseert Regelink Ecologie & Landschap vleermuizen op Generaal Majoor Koot kazerne te Stroe. In de nacht van 17 op 18 mei werd tijdens een inventarisatie een bosvleermuis waargenomen. De soort is op een batdetector gehoord en later ook visueel waargenomen. De bosvleermuis foerageerde bij een lantarenpaal.

De bosvleermuis is een zeldzame soort die tot nog toe alleen van Oost-Nederland bekend was. Er zijn van de afgelopen tien jaar meldingen uit de Achterhoek, Twente en Limburg. Op de Veluwe was de soort nog niet waargenomen.

Bosvleermuis (foto: Kamiel Spoelstra)
De bosvleermuis in een kleine vleermuissoort die haar verblijfplaatsen in boomholtes en gebouwen heeft. Net als alle andere vleermuissoorten in Nederland eet ze alleen insecten. Uit telemetrie-onderzoek in België en Nederland blijkt dat de soort in een straal van circa acht kilometer rond zijn verblijfplaats foerageert. De soort jaagt dan in kleinschalig landschap en opvallend vaak bij lantarenpalen.

De verblijfplaats van de bosvleermuis in Stroe is waarschijnlijk niet op het Defensieterrein zelf aanwezig. De bosvleermuis werd pas vrij laat in de nacht gehoord en het is aannemelijk dat het Defensieterrein alleen als foerageergebied wordt gebruikt.

Bron: Regelink Ecologie & Landschap
Foto: Kamiel Spoelstra