Bontbekplevier

Bontbekplevier broedt op Texelse parkeerplaats

5-JUL-2011 - Een bontbekplevierpaar heeft zijn eieren uitgebroed op een bijzondere plek. Ze maakten een nest op de parkeerplaats van Paal 17 in Nationaal Park Duinen van Texel. De vogels hebben drie weken gebroed en afgelopen week kropen de eerste twee jongen uit het ei.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Een bontbekplevierpaar heeft zijn eieren uitgebroed op een bijzondere plek. Ze maakten een nest op de parkeerplaats van Paal 17 in Nationaal Park Duinen van Texel. De vogels hebben drie weken gebroed en afgelopen week kropen de eerste twee jongen uit het ei.

Tijdens de broedperiode vond de jaarlijkse zeilwedstrijd Ronde om Texel plaats. Staatsbosbeheer en de organisatie van de Ronde hebben diverse maatregelen genomen om de vogels rust te gunnen. Tijdens de opbouwweek werd het nest met touwen afgezet, gevolgd door dranghekken op de drukste dagen van het evenement.

Bontbekplevier (foto: Koos Dansen)

De bontbekplevier heeft minder dan 500 broedparen in Nederland en is daarmee een beschermde soort. Het vogelpaar verlaat het nest als alle eieren zijn uitgebroed. Ze gaan dan met hun jongen op zoek naar insecten in de omliggende natuur. 

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Koos Dansen