Garnalenvisserij Tulp

Ultieme kans om de Europese visstanden te redden

Vogelbescherming Nederland
15-JUL-2011 - De Europese Commissie presenteerde gisteren haar plannen voor een herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Dit beleid reguleert de visvangsten voor de hele Europese vloot voor de komende tien jaar.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

De Europese Commissie presenteerde gisteren haar plannen voor een herziening van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Dit beleid reguleert de visvangsten voor de hele Europese vloot voor de komende tien jaar.

Garnalenvisserij (foto: Ingrid Tulp)Het voorstel geeft een goede aanzet voor het herstel van visbestanden door de invoering van verplichte langetermijnplannen voor alle visserijen. De voor Nederlandse vissers belangrijke soorten schol en haring floreren nu, dankzij dergelijke meerjarige beheerplannen. Deze situatie is helaas niet representatief voor de overige soorten in de Noordzee – zoals kabeljauw, wijting, haaien en roggen - en voor de situatie in de andere Europese zeeën. Het voorstel pakt de enorme visserijcapaciteit in Europa niet goed genoeg aan en zal dus geen einde maken aan de overbevissing door Europese vissers.

“Europa‘s visgronden behoorden ooit tot de meest productieve van de wereld, maar ondanks veertig jaar gemeenschappelijk visserijbeleid zien we nu ernstige uitputting van de vispopulaties en aantasting van het ecosysteem in zogenaamde beschermde gebieden op zee. De moderne visserij is niet alleen schadelijk voor de natuur, maar ook in toenemende mate onrendabel en afhankelijk van overheidssubsidies”, aldus Pavel Klinckhamers, campagneleider oceanen van Greenpeace.

Europa is, na China en Peru, de derde visserijgrootmacht ter wereld. Nederland neemt de zesde plaats in, na grote visserijlanden als Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. De reikwijdte van de Europese industriële vloot is steeds sterker voelbaar in andere delen van de wereld, terwijl visbestanden nabij Europa verder instorten. De Europese Comissie heeft onlangs becijferd dat 62 procent van de Atlantische visbestanden zijn overbevist, in de Middellandse zee is dit zelfs 82 procent. Een rapport van de Wereldbank heeft in 2009 berekend dat er wereldwijd 32 miljard euro aan inkomsten verloren gaan als gevolg van overbevissing.

Christien Absil van Stichting De Noordzee: "Hoewel de Nederlandse overheid in haar eigen visie op het visserijbeleid de nadruk heeft gelegd op duurzaamheid wachten wij nog steeds op concrete maatregelen om bijvangsten terug te dringen, visserijen écht te verduurzamen en beschermde gebieden op de Noordzee voor schadelijke visserij te sluiten. Ook zien we in de huidige plannen niet terug hoe Nederland de grote visserijnaties als Spanje gaat aansporen tot verduurzaming van de visserij."

Vier NGO’s (Greenpeace, Stichting De Noordzee, Ocean2012 en Vogelbescherming Nederland) trekken daarom aan de bel. Ze maken zich sterk voor een hervorming van het GVB dat:

  1. De gezondheid van onze zeeën en de hiervan afhankelijke vissersgemeenschappen herstelt;
  2. Een einde maakt aan overbevissing en zorgt voor een verschuiving naar milieuvriendelijke, duurzame visserij, ongeacht of een schip in of buiten de EU-wateren vist;
  3. Respect heeft voor wetenschappelijk advies en de grenzen van het mariene ecosysteem;
  4. Het voorzorgsprincipe toepast in het beheer van de visserij;
  5. Toegang tot en gebruik van visgronden eerlijk verdeelt;
  6. Subsidie gebruikt om problemen op te lossen en niet om overbevissing te stimuleren;
  7. De consumenten in de EU kan voorzien van een rijke verscheidenheid aan lokaal gevangen vis, zowel nu als in de toekomst.

Deze herziening biedt een unieke en noodzakelijke kans om af te rekenen met de korte termijn economische belangen die kenmerkend zijn voor het huidige Europese visserijbeleid en een ecologisch sociaal en duurzame visserij op te bouwen in heel Europa. Greenpeace, Stichting De Noordzee, Ocean2012 en Vogelbescherming Nederland verwachten daarom dat Staatssecretaris Bleker een voortrekkersrol neemt in deze discussie en de overige lidstaten aanzet tot een progressieve hervorming.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Ingrid Tulp