Toch vlindermeldingen ondanks kou

De Vlinderstichting
6-FEB-2012 - Ondanks de vorst zijn er toch nog meldingen van vlinders. Voor een deel betreffen de meldingen overwinterende vlinders in winterslaap, maar er zijn er ook die nu in rust zijn, maar al snel weer actief kunnen worden. Het gaat dan om nachtvlinders.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Ondanks de vorst zijn er toch nog meldingen van vlinders. Voor een deel betreffen de meldingen overwinterende vlinders in winterslaap, maar er zijn er ook die nu in rust zijn, maar al snel weer actief kunnen worden. Het gaat dan om nachtvlinders.

Roesje, hier in het najaar op rotte appel (foto: Kars Veling)Al eerder maakten we melding van vlinders die werden ontdekt bij de vleermuistellingen in overwinteringsverblijven. Ook nu is er weer een melding uit een locatie in een bos bij Tytsjerk in Friesland, waar maar liefst 22 roesjes in winterslaap werden aangetroffen. Het roesje is een schitterend gekleurde nachtvlinder die in de winter als vlinder aanwezig is. Je kunt ze bijvoorbeeld vinden in schuren, kelders of bunkers. Deze uil heeft diep ingesneden kartels aan de voorvleugels en een paarsachtige tint. Het roesje is een gewone soort die verspreid over het hele land voorkomt. Hij is te vinden in open loofbossen, struwelen, moerassen, heiden, parken en tuinen en kan in alle maanden van het jaar worden waargenomen. De vlinders worden in de nazomer vaak foeragerend aangetroffen op smeer (een zoet mengsel van suiker, stroop en alcohol), overrijpe bramen, bessen van gelderse roos of vlier en bloemen van onder andere klimop.

Agaatvlinder (foto: Kars Veling)Een andere nachtvlinder die is gemeld is de kleine wintervlinder. Deze is actief zodra de temperatuur in de nacht weer boven het vriespunt komt, maar zit als het kouder is verscholen in bomen of struiken, of tussen takken en bladeren op de grond. Zeker als er sneeuw valt zal deze niet meer gezien worden, maar tijdens koude heldere en droge winterdagen kom je ze soms wel tegen. De laatste soort die als vlinder is gemeld betreft de agaatvlinder. Dit is een forse vlinder die ook jaarrond gezien kan worden. De melding van vorige week kwam uit Nijmegen, waar een agaatvlinder werd gezien op een buitenmuur, bij een temperatuur van minus 5 graden Celsius. Deze zat ook helemaal in rust en zal met die lage temperatuur ook niet actief worden. Als de nachttemperatuur weer boven de 5 graden Celsius uitkomt zullen er weer meer te zien zijn.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting