Casmerodius alba, Grote zilverreiger

Ontelbaar veel zilverreigers in Wormer- en Jisperveld

25-MRT-2012 - Overal zijn ze te zien in het Wormer- en Jisperveld: grote zilverreigers. Grote, witte reigers, overvliegend of aan de waterkant. Natuurmonumenten telde afgelopen weken samen met Vogelbeschermingswacht Zaanstreek de reigers op hun slaapplaatsen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Overal zijn ze te zien in het Wormer- en Jisperveld: grote zilverreigers. Grote, witte reigers, overvliegend of aan de waterkant. Natuurmonumenten telde afgelopen weken samen met Vogelbeschermingswacht Zaanstreek de reigers op hun slaapplaatsen.

De grote zilverreigers komen aan het begin van het voorjaar naar het Wormer- en Jisperveld, een waterrijk natuurgebied bij Zaanstad. Hier vinden ze veel voedsel in het ontelbare aantal slootjes en plassen. Maar binnenkort vertrekken ze alweer naar de broedgebieden, zoals de Oostvaardersplassen. Jonge dieren, die nog niet broeden, overzomeren soms wel in het Wormer- en Jisperveld.

 Grote zilverreiger (foto: Piet Munsterman)

Felle jager
Net als andere reigers is de grote zilverreiger veel aan het water te vinden. Hij leeft van vis, padden, kikkers, muizen en soms vogels. Hij zoekt zijn voedsel meestal in ondiep water, maar ook op het land.

Ze staan onbeweeglijk tot er een kikker in de buurt komt. Of ze lopen langzaam door het ondiepe water en verrassen hun prooi met een onverwachte aanval. Als hij toeslaat, spiest hij zijn prooi aan zijn dolkvormige snavel.

Steeds meer zilverreigers
De reiger komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en is bezig met een opmars in Noord-Europa. Het eerste broedgeval in Nederland was in 1978 in de Oostvaardersplassen. Het aantal broedparen in Nederland stijgt geleidelijk. De gegevens uit Wormer- en Jisperveld en omstreken worden toegevoegd aan de landelijke database van SOVON.

Vogels kijken in het Wormer- en Jisperveld
Vanuit De Poelboerderij kun je mee met de excursieboot om het Wormer- en Jisperveld te verkennen. Kijk hier voor meer informatie.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga