grote zilverreiger

Grote zilverreigers overwinteren massaal bij ons

Sovon Vogelonderzoek Nederland
16-DEC-2008 - Aanstaand weekend (20 en 21 dec) is de tweede landelijke slaapplaatstelling van grote zilverreigers van deze nog kwakkelende winter. De getelde aantallen van de oktobertelling laten een verdere opmars van grote zilvers zien.

Bericht uitgegeven door SOVON op dinsdag 16 december 2008

Aanstaand weekend (20 en 21 dec) is de tweede landelijke slaapplaatstelling van grote zilverreigers van deze nog kwakkelende winter. De getelde aantallen van  de oktobertelling laten een verdere opmars van grote zilvers zien.

De grote zilverreigertellingen in oktober waren wederom een succes. De teller staat op dit moment op 1426 grote zilverreigers. Dit is vergelijkbaar met de aantallen van vorige winter: november 1536 exemplaren, januari 1627 exemplaren en maart 1106 exemplaren. We kijken er dus al nauwelijks meer van op dat bij elke telling de 1000 ruim wordt overschreden. Vergeleken met vorig jaar november lagen de aantallen in de meeste regio's weer een fractie hoger. Alleen in de Gelderse Poort lagen ze aanzienlijk lager. Het lijkt er op dat vogels die vanuit het oosten ter hoogte van de Rijn ons land binnenkomen dit keer wat sneller zijn doorgestoken richting west Nederland.

Hieronder een kaartje met de ligging van alle slaapplaatsen van grote zilverreigers in 2008. Via de website zijn inmiddels van 110 slaapplaatsen gegevens ingevoerd!

Het blijft nog steeds een beetje speculeren waar al deze vogels vandaan komen. We spreken daarvoor op dit moment onze buitenlandse contacten aan. In veel landen blijkt sprake van een toename, maar vooral als doortrekker en overwinteraar. De aanzienlijke broedpopulatie in Oostenrijk (Neusiedler See) bijvoorbeeld, neemt juist af de laatste jaren. Mogelijk dat in Polen een sterke toename gaande is. We houden jullie op de hoogte!

Tekst: Olaf Klaassen, coordinator slaapplaatstellingen (SOVON)
Foto: Marek Szczepanek, Wikipedia Commons