Voorjaar: Honderden vlinders

De Vlinderstichting
26-MRT-2012 - Het vlindervoorjaar is nu echt losgebarsten. Dagelijks worden met dit zonnige weer vele tientallen tot honderden vlinders gemeld. De kleine vos is de meest algemene soort, maar ook de popoverwinteraars vliegen al.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Het vlindervoorjaar is nu echt losgebarsten. Dagelijks worden met dit zonnige weer vele tientallen tot honderden vlinders gemeld. De kleine vos is de meest algemene soort, maar ook de popoverwinteraars vliegen al.

Kleine vos op maagdenpalm (foto: Kars Veling)Prachtig lenteweer met volop zon zorgt ervoor dat veel vlinders actief zijn geworden. De overwinteraars, en ook wat atalanta’s die de winter hebben overleefd, zijn hard bezig om bij te tanken na de winter en gaan op zoek naar een partner om mee te paren. Ook de vlinders die als pop de winter hebben doorgebracht komen nu, de een na de ander, tevoorschijn. Verreweg de meeste meldingen op Telmee en Waarneming.nl hebben betrekking op de kleine vos, die een uitstekende winter achter de rug lijkt te hebben. Ze worden gezien op bloeiende planten zoals winterheide en maagdenpalm, maar ook op bolgewassen als krokus en blauwe druifjes. Daar waar klein hoefblad of speenkruid in bloei staan worden deze gebruikt, en ook bloeiende wilgen blijken aantrekkelijk.


Atalanta op Corylopsis (foto: Kars Veling)Naast de kleine vos en de andere overwinteraars dagpauwoog, gehakkelde aurelia en citroenvlinder, zijn er ook al een flink aantal soorten die als pop hebben overwinterd tevoorschijn gekomen. Zo zijn er al op diverse plaatsen bont zandoogjes gezien en ook boomblauwtje en klein koolwitje.Ook het oranjetipje en het klein geaderd witje zijn dit weekend al gemeld. De komende dagen zullen deze in veel grotere aantallen gezien worden, want de voorspelling is dat het zonnige, warme weer nog enige dagen aan zal houden. Volgens de vliegtijdvoorspelling dagvlinders zijn de komende tijd ook koninginnenpage en kleine parelmoervlinder te verwachten. De koninginnenpage is vooral in Zuid-Nederland een regelmatige verschijning geworden, maar ook uit de rest van het land zijn het vorig jaar rupsenvondsten bekend en ook hier kunnen de vlinders te zien zijn. De kleine parelmoervlinder is het meest aanwezig in de duinen, maar ook uit het binnenland komen de laatste jaren meer waarnemingen.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting