Oranje Schijnoesterzwam

Opnieuw vondst van Oranje oesterzwam in Nederland

Nederlandse Mycologische Vereniging
28-MRT-2012 - Opnieuw is in Nederland de Oranje oesterzwam gevonden. Ditmaal in Gelderland. Deze ook in de ons omringende landen zeer zelden geziene paddenstoel, werd pas in 2007 voor het eerst in ons land gevonden. Sindsdien zijn de vondsten op de vingers van één hand te tellen geweest.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging [land] op [publicatiedatum]

Opnieuw is in Nederland de Oranje oesterzwam gevonden. Ditmaal in Gelderland. Deze ook in de ons omringende landen zeer zelden geziene paddenstoel, werd pas in 2007 voor het eerst in ons land gevonden. Sindsdien zijn de vondsten op de vingers van één hand te tellen geweest. 

Net aan het einde van de winter is bij Wichmond in Gelderland de Oranje oesterzwam (Phyllotopsis nidulans) gevonden. Dit is een houtzwam die een beetje op een Gewone oesterzwam (Pleurotus) lijkt. in 2007 is de Oranje oesterzwam voor het eerst in Nederland gevonden en sindsdien zijn een stuk of vier vondsten gedaan. De vindplaats bij Wichmond is een van de meest noordelijke in ons land. Ook in de ons omringende landen wordt ze uiterst zelden gevonden.

Onderzijde Oranje oesterzwam (foto: Menno Boomsluiter)
Deze paddenstoel kan dood hout van allerlei soorten bomen aantasten. Deze maal werd ze aangetroffen op een populier, maar eerder werden in Nederland ook vondsten op beuk en esdoorn gedaan. In Noord-Amerika komt ze over het gehele continent vrij algemeen voor op naaldhout. In Costa Rica kun je haar daarentegen op eikenhout aantreffen.

De Oranje oesterzwam staat net als de Oesterzwam in toefen bijeen op het hout maar is echter donzig behaard. Er is maar één soort Phyllotopsis van de hele wereld bekend. Vroeger werd ze ook wel geplaatst bij deRoodvoetknotsje (foto: Menno Boomsluiter) taaiplaten (Panus), schelpzwammen (Panellus) en oorzwammetjes (Crepidotus). Pas later is deze prachtige paddenstoel ondergebracht in een eigen geslacht.

Recent moleculair onderzoek toont aan dat het genus Phyllotopsis nauw verwant is met Typhula, waartoe kleine, knotsvormige zwammetjes behoren die zeker qua uiterlijk niets gelijk hebben met de Oranje oesterzwam.

Het is wat merkwaardig dat deze paddenstoel die op het Noord-Amerikaanse continent vrij algemeen voorkomt hier in Europa zo zelden gevonden wordt. Wellicht dat het hier gaat om een niet oorspronkelijke soort.

Tekst en foto's: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging