Trottoirkolk

Veel amfibieën sterven in straatkolken

Stichting RAVON
15-MEI-2012 - Jaarlijks komen grote aantallen amfibieën in straatkolken terecht. Op basis van een eerste onderzoek in Delft gaat het om tussen de 1 en ruim 2,5 miljoen amfibieën per jaar. De dieren kunnen er langs de hoge, gladde wanden niet uit komen en sterven uiteindelijk.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Jaarlijks komen grote aantallen amfibieën in straatkolken terecht. Op basis van een eerste onderzoek in Delft gaat het om tussen de 1 en ruim 2,5 miljoen amfibieën per jaar. De dieren kunnen er langs de hoge, gladde wanden niet uit komen en sterven uiteindelijk.

In Nederland komen jaarlijks grote aantallen amfibieën in straatkolken terecht. Tijdens de voorjaarstrek, maar ook de terugtocht van het voortplantingswater naar hun zomerhabitat op het land, lopen de dieren tegen hoge stoepranden op, volgen deze en maken zo grote kans om via de openingen in de kolkdeksels in de straatkolken terecht te komen. De dieren kunnen langs de hoge gladde wanden de kolken niet uitkomen en sterven uiteindelijk in de kolk of worden met instromend regenwater meegevoerd naar het centrale rioolstelsel, waarna ze bij gemengde rioolsystemen dan uiteindelijk in de waterzuiveringscentrales terechtkomen.

Amfibieën in straatkolk (foto: Florian Reurink)

Het gaat jaarlijks over grote aantallen dieren in Nederland. Op basis van aangetroffen aantallen die KNNV afdeling Delfland registreerde over een reeks van jaren in de stad Delft, komt men op een voorzichtige schatting van tussen 1 en ruim 2,5 miljoen amfibieën per jaar. Ook komen er, maar in lagere aantallen, zoogdieren als muizen en spitsmuizen in de kolken terecht en incidenteel zijn er ook egels en jonge vogels in aangetroffen.

Om het voorkomen van amfibieën in straatkolken vast te stellen en sterfte in straatkolken in de toekomst te voorkomen is RAVON, met steun van RIONED, het landelijk platform voor stedelijk waterbeheer, een landelijke steekproef gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 30 gemeenten, verdeeld over elf provincies. De locaties liggen verdeeld over grote steden, middelgrote en kleine plaatsen en wordt uitgevoerd door vrijwilligers van RAVON. De resultaten van het onderzoek en oplossingsrichtingen zullen naar de rioolbeherende instanties (gemeenten, waterschappen) worden gecommuniceerd. Met die informatie kunnen gemeenten binnen hun eigen werkgebied potentiële probleemlocaties opsporen.

Trottoirkolk (foto: Annemarie van Diepenbeek)Voorbereidend op dit onderzoek heeft RAVON in 2011 een proefopstelling gerealiseerd waarbij enkele (proto)typen uitklimvoorzieningen getest zijn. Daaruit is gebleken dat amfibieën heel goed in staat zijn gebruik te maken van uitklimvoorzieningen.

De rapportage over het onderzoek wordt eind 2012 verwacht.

Tekst: Annemarie van Diepenbeek, RAVON
Foto’s: Florian Reurink; Annemarie van Diepenbeek