Geaderde leemhoed

Kijk op Exoten

Stichting RAVON
28-JUN-2012 - Spookdraaigatje, Japanse druipzakpijp, rosse stekelstaart, geaderde leemhoed; allemaal exoten die onder de aandacht worden gebracht in ‘Kijk op exoten’, een nieuwsbrief die vandaag voor het eerst verschijnt. Een initiatief vanuit het Signaleringsproject exoten, waarin een groot aantal natuurorganisaties samenwerkt om exoten onder de aandacht te houden van vooral de waarnemers in het veld. Het is belangrijk dat waarnemers hun vondsten ook doorgeven via de invoerportals op internet.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op donderdag 28 juni 2012

Spookdraaigatje, Japanse druipzakpijp, rosse stekelstaart, geaderde leemhoed; allemaal exoten die onder de aandacht worden gebracht in ‘Kijk op exoten’, een nieuwsbrief die vandaag voor het eerst verschijnt. Een initiatief vanuit het Signaleringsproject exoten, waarin een groot aantal natuurorganisaties samenwerkt om exoten onder de aandacht te houden van vooral de waarnemers in het veld. Het is belangrijk dat waarnemers hun vondsten ook doorgeven via de invoerportals op internet.

Rosse stekelstaart, mannetje (foto: Harvey van Diek)Deze week verschijnt de eerste editie van Kijk op Exoten, een nieuwsbrief vol met interessante informatie over exoten in Nederland. Deze nieuwsbrief maakt onderdeel uit van het Signaleringsproject Exoten, dat op initiatief van het Team Invasieve Exoten (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is opgestart. Het Signaleringsproject Exoten heeft als doel vrijwilligers te enthousiasmeren uit te kijken naar exoten en waarnemingen te melden op Waarneming.nl of Telmee.nl. Goede, actuele exotenwaarnemingen zijn interessant voor terreinbeheerders, natuurorganisaties, natuurliefhebbers, wetenschappers en beleidsmakers in Nederland. Af en toe geeft een exotenwaarneming aanleiding tot het verwijderen van een exotenpopulatie om (toekomstige) schade aan bijvoorbeeld de inheemse natuur te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is een populatie Pallas’ eekhoorns in Limburg.

Kijk op Exoten, nummer 1, 28 juni 2012 (bron: RAVON)

De vrijwilliger staat centraal in het Signaleringsproject Exoten. Binnen dit project informeert elke deelnemende organisatie haar vrijwilligers over de belangrijkste exoten en hoe je deze kunt herkennen, bijvoorbeeld via websites, nieuwsberichten of bijeenkomsten. De nieuwsbrief Kijk op Exoten is het communicatiemiddel dat alle projectpartners gezamenlijk inzetten om vrijwilligers en professionals in Nederland te informeren over exoten. In het eerste nummer onder meer aandacht voor de rosse stekelstaart, Japanse druipzakpijp, het spookdraaigatje en de geaderde leemhoed.

Geaderde leemhoed (foto: Aldert Gutter)In het Signaleringsproject Exoten werken verschillende organisaties samen: alle Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) verenigd in de VOFF, Waarneming.nl, Gegevensautoriteit Natuur, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), Koninklijke Sportvisserij Nederland en Team Invasieve Exoten (TIE).

Tekst: Jeroen van Delft (namens alle PGO’s), Dylan Verheul (Waarneming.nl), Ruud Bink (Gegevensautoriteit Natuur), Marijke van Woerkom (KNNV), Pieter Beelen (Koninklijke Sportvisserij Nederland), Wiebe Lammers (Team Invasieve Exoten)
Foto's: Harvey van Diek; RAVON; Aldert Gutter