Veenmosvuurzwammetje

Veenmosvuurzwammetje houdt zich aan zijn natuurkalender

Nederlandse Mycologische Vereniging
28-JUL-2010 - Het Veenmosvuurzwammetje, een paddenstoel van levend hoogveen, houdt zich ondanks grillig weer aan zijn natuurkalender.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op [publicatiedatum]

Het Veenmosvuurzwammetje, een paddenstoel van levend hoogveen, houdt zich ondanks grillig weer aan zijn natuurkalender.

De stortbuien van de afgelopen weken hebben nog maar heel weinig paddenstoelen kunnen wekken uit hun zomerslaap. Normaal komen zelfs gedurende de zomermaanden een flink aantal soorten paddenstoelen na flinke stortregens tevoorschijn. Dit jaar laten zelfs deze verstek gaan. Wellicht dat ze een wat langere herstelperiode nodig hebben na de droge en soms tropische periode.

Alleen in de natte en zompige gebieden gaat het seizoen gewoon door. Zo zijn in de veenmosgebieden al een paar vroege wasplaten te zien die zich niet door een droge periode uit het veld laten slaan. De meeste soorten wasplaten zijn paddenstoelen die pas laat in het jaar, omstreeks november, verschijnen.

Veenmosvuurzwammetje (foto: Menno Boomsluiter)

Het Veenmosvuurzwammetje (Hygrocybe coccineocrenata), een soort van levende hoogveenmoerassen en veenmosrietland, laat zich sinds half juli al bewonderen. Meestal wordt hij niet opgemerkt door zijn voorkomen in moeilijk begaanbare en vaak afgesloten terreinen. Beperkt door het zeldzame milieu is het een schaarse soort met een zwaartepunt van voorkomen in Drenthe, maar in de meeste provincies is wel ergens een plekje te vinden waar het zwammetje voorkomt. Hoewel het geen grote soort is, vallen de paddenstoelen goed op door hun vuurrode kleur.

Op de natuurkalender van paddenstoelen blijkt het ondanks het grillige weer nog steeds een betrouwbare soort die elk jaar prompt op tijd verschijnt.

Tekst en foto: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging