Roestrode ringboleet

Alpiene paddenstoel ontdekt in Nederland

Nederlandse Mycologische Vereniging
12-OKT-2010 - Begin oktober is in het Kuinderbos een voor Nederland nieuwe en opmerkelijke paddenstoel ontdekt: de Roestrode ringboleet. De vondst is opmerkelijk omdat deze alpiene soort zelden buiten bergachtig gebied gevonden wordt.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op [publicatiedatum]

Begin oktober is in het Kuinderbos een voor Nederland nieuwe en opmerkelijke paddenstoel ontdekt: de Roestrode ringboleet. De vondst is opmerkelijk omdat deze alpiene soort zelden buiten bergachtig gebied gevonden wordt.

De paddenstoel is gevonden in gezelschap van een andere zeer zeldzame paddenstoel, de Grauwe ringboleet (Suillus laricinus). Beide paddenstoelen leven samen met Lariks op kalkhoudende bodems. Het vermoeden dat het om de Roestrode ringboleet (Suillus tridentinus) ging, is later bevestigd door twee deskundigen van de Nederlandse Mycologische Vereniging. De Roestrode ringboleet is lokaal algemeen in de Alpen en wordt daarnaast een enkele maal gevonden in de Eifel en de Ardennen.

Roestrode ringboleet (foto: Robbert Vlagsma)

Het Kuinderbos, waar deze paddenstoel gevonden is, wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het bos is in de periode van 1947 tot 1953 aangelegd op de bodem van de voormalige Zuiderzee bij Kuinre. Deze bodem bevat veel schelpen. De kalk in deze schelpen maakt dat de bodem veel minder zuur is dan de bodem van de meeste bossen van Nederland.Roestrode ringboleet (foto: Robbert Vlagsma)

De naaldbossen in Flevoland leveren regelmatig nieuwe vondsten op, maar een alpiene soort onder de zeespiegel is toch wel opmerkelijk. Ook naaldbossen buiten Flevoland herbergen veel paddenstoelen die zonder naaldbomen, zoals Lariks, Fijnspar en Grove den, niet meer in Nederland zouden kunnen voorkomen.

In het kader van het exotenbeleid worden veel van deze bossen omgevormd tot loofbossen waarmee het leefgebied van vele typische naaldhoutpaddenstoelen gevaar loopt. Zo leven alle zes nu in Nederland voorkomende soorten ringboleten uitsluitend samen met naaldbomen.

Tekst: Menno Boomsluiter, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Robbert Vlagsma