Kaalkap fijnsparren bos

Verwoesting van mooiste Fijnsparrenbos van Drenthe

Nederlandse Mycologische Vereniging
9-FEB-2011 - Kaalkap in het kader van het omvormingsbeleid in het Nationale Park Drents Friese Wold vernietigt bijzonder Fijnsparrenbos en daarmee de groeiplaats van de zeer zeldzame Zwarte bekerzwam.

Bericht uitgegeven door de Nederlandse Mycologische Vereniging op [publicatiedatum]

Kaalkap in het kader van het omvormingsbeleid in het Nationale Park Drents Friese Wold vernietigt bijzonder Fijnsparrenbos en daarmee de groeiplaats van de zeer zeldzame Zwarte bekerzwam.

Zwarte bekerzwam (foto: Rob Chrispijn)Deze winter is een bos met majestueuze Fijnsparren door Staatsbosbeheer zodanig onder handen genomen dat er vrijwel niets meer van over is. Het gaat om een zeventig jaar oud bos midden in het Nationale Park Drents Friese Wold, waar in het vroege voorjaar van 2010 grote aantallen van de in ons land uiterst zeldzame Zwarte bekerzwam (Pseudoplectiana nigrella) voorkwamen.

De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft Staatsbosbeheer toen gewezen op het bijzondere karakter van deze groeiplaats en vooral op de bijzondere kwaliteiten van dit Fijnsparbos die het belang van zo’n paddenstoelenvondst verre overstijgen. Dit naaldbos had een voor Nederland ongekende allure en deed met zijn dikke en gevarieerde moslaag denken aan de imposante bossen in Scandinavië. Staatsbosbeheer toonde zich weliswaar bereid om in hun plannen rekening te houden met de groeiplaats van de Zwarte bekerzwam, maar wilde verder geen toezeggingen doen. Het resultaat is dat een kleine kern aan Fijnsparren onaangetast is en dat in de directe omgeving daarvan extreme dunning en kaalkap heeft plaatsgevonden.

Kaalkap in het Fijnsparrenbos (foto: Rob Chrispijn)

Kort samengevat: er staan nog steeds bomen, maar het bos is weg!
Daarmee is het vochtige microklimaat, dat dit fijnsparbos zijn waarde gaf, verloren gegaan. Het laat zien hoe verblind natuurbeheerders kunnen zijn in hun verbeten strijd om de Nederlandse natuur te ontdoen van exoten zoals de Fijnspar. Door dit zogenaamde ‘omvormingsbeleid’ heeft men geen oog meer voor de situatie ter plekke, maar staart men zich blind op een toekomstig, ideaal natuurbeeld. In het verleden is Staatsbosbeheer zo coulant geweest in het Drents Friese Wold enkele kleine naaldbosreservaten in te stellen, maar de Nederlandse Mycologische Vereniging had deze reservaten graag ingeruild voor het schitterende Fijnsparbos dat nu verloren is gegaan.

Tekst en foto's: Rob Chrispijn, Nederlandse Mycologische Vereniging