Vrouwtje roodrandzandbij met stuifmeel

De roodrandzandbij is op de weg terug

EIS Kenniscentrum Insecten
25-JUL-2012 - Het gaat weer wat beter met de roodrandzandbij. Deze fraaie, deels rood gekleurde bij kwam vroeger op veel plaatsen voor in ons land, maar was nagenoeg overal verdwenen. Tot voor kort was de soort beperkt tot de Biesbosch, waar gelukkig nog een grote populatie voorkwam. Sinds 2004 duikt de roodrandzandbij weer op meer plaatsen op: in het rivierengebied, in het noorden van Noord-Brabant en op geïsoleerde vindplaatsen in Zeeland and Limburg. Dit valt te lezen in een recent artikel in Nederlandse Faunistische Mededelingen.

Bericht uitgegeven door EIS-Nederland [land] op [publicatiedatum]

Het gaat weer wat beter met de roodrandzandbij. Deze fraaie, deels rood gekleurde bij kwam vroeger op veel plaatsen voor in ons land, maar was nagenoeg overal verdwenen. Tot voor kort was de soort beperkt tot de Biesbosch, waar gelukkig nog een grote populatie voorkwam. Sinds 2004 duikt de roodrandzandbij weer op meer plaatsen op: in het rivierengebied, in het noorden van Noord-Brabant en op geïsoleerde vindplaatsen in Zeeland and Limburg. Dit valt te lezen in een recent artikel in Nederlandse Faunistische Mededelingen.

Vrouwtje roodrandzandbij met stuifmeel (foto: Albert de Wilde)

Bijen zijn kwetsbaarder dan veel andere dieren, omdat ze strenge eisen stellen aan hun nestplaats én aan hun voedsel. Veel bijen zijn zelfs afhankelijk van het stuifmeel van één of enkele plantensoorten. Zo is de roodrandzandbij grotendeels afhankelijk van wilg. Van de circa 355 soorten wilde bijen in ons land staat ongeveer 55 procent op de rode lijst. De oorzaak is waarschijnlijk een complex van factoren, zoals vermesting en versnippering, resulterend in een sterke achteruitgang van geschikt leefgebied.

Vindplaatsen roodrandzandbij (kaart: EIS-Nederland)

Omdat het slecht gaat met de bijen in ons land is 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. Daarbij is er aandacht voor zowel de honingbij als wilde bijen. Hieronder enkele van de activiteiten die worden georganiseerd in dit kader:

  • De aardhommel was de winnaar van het bijentelweekend op 12 en 13 mei.
  • Op de Floriade in Venlo (5 april tot 7 oktober) is veel aandacht voor bijen.
  • In de folder Hoe bijvriendelijk is uw tuin? staan tips om meer bijen in de tuin te krijgen. 
  • Met de bijenzoekkaart kunnen bijen in de tuin op naam gebracht worden.
  • In november zal het boek De Nederlandse bijen gepresenteerd worden.
  • Voor meer informatie zie www.jaarvandebij.nl

Figuur: Jaarvandebij.nl
Bron: Smit, J., A. J. Loonstra & A. de Wilde 2012. De roodrandzandbij Andrena rosae weer op de goede weg terug (Hymenoptera: Apidae)? Nederlandse Faunistische Mededelingen 37: 29-37.

 

Tekst: Roy Kleukers, EIS Nederland
Foto: Albert de Wilde
Kaart: EIS Nederland