Schaapskudde, wikipedia, publiek domein

Hoe ziet heidebeheer in de 21ste eeuw eruit?

Stichting Bargerveen
12-SEP-2013 - Heidebeheer in de 21e eeuw, hoe ziet dat eruit? Op dinsdag 17 september wordt in het oude zendergebouw van Radio Kootwijk een heidesymposium georganiseerd. De nieuwste inzichten in beheer, de relatie met Natura 2000 en de vraag ‘Hoe financieren we het allemaal?’ komen hier aan bod. Naast lezingen over visgraatplaggen, branden en het aanleggen van heideakkers worden twee nieuwe boeken over heidebeheer gepresenteerd.

Bericht uitgegeven door Stichting Bargerveen [land] op [publicatiedatum]

Heidebeheer in de 21e eeuw, hoe ziet dat eruit? Op dinsdag 17 september wordt in het oude zendergebouw van Radio Kootwijk een heidesymposium georganiseerd. De nieuwste inzichten in beheer, de relatie met Natura 2000 en de vraag ‘Hoe financieren we het allemaal?’ komen hier aan bod. Naast lezingen over visgraatplaggen, branden en het aanleggen van heideakkers worden twee nieuwe boeken over heidebeheer gepresenteerd. 

Droge heide (foto: Marijn Nijssen)Heidelandschappen kennen een lange historie van menselijke invloed en landgebruik. Door de eeuwen heen hebben ze een belangrijke rol gespeeld als half-agrarische landschappen, jacht- en landbouwgebieden. Het is de vraag hoe in de 21ste eeuw deze diversiteit aan cultureel erfgoed én hoge ecologische waarden kan worden behouden.

Nieuwe inzichten
Schaapskudde (foto: Gouwenaar)Tijdens het door Staatsbosbeheer georganiseerde symposium worden alle facetten van heidebeheer belicht. Inclusief de nieuwste inzichten uit ecologisch onderzoek en informatie over de Natura 2000 status die de meeste van deze heidevelden tegenwoordig hebben. De lezingen gaan zowel over de ecologie van karakteristieke planten en dieren in heideterreinen (onder andere door Stichting Bargerveen, EIS-Nederland, RAVON en De Vlinderstichting) als over de kosten, logistiek en maatschappelijke inbedding  van het heidebeheer (onder andere door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Radboud Universiteit Nijmegen).

Boeken
Parende heideblauwtjes (foto: Henk Bosma)Tijdens het symposium worden twee nieuwe boeken over heidebeheer gepresenteerd. In het Nederlandstalige boek “Heidebeheer - Moderne methoden in een eeuwenoud landschap" bundelen beheerder Jap Smits (Staatsbosbeheer) en bioloog Jinze Noordijk (EIS-Nederland) hun kennis uit beheer en wetenschap. Vanuit hun gedeelde passie voor insecten streven zij naar behoud van onze natuur, in al zijn vormen en hoe klein ook.

Het Engelstalige boek 'Economy and ecology of Heathlands (door W. Herbert Diemont, Wim J.M. Heijman. Henk Siepel & Nigel R. Webb) combineert een brede variatie aan kennis en inzicht op het gebied van ecologie, beheer van heidelandschappen, landgebruik en economie. Centraal staat hoe de kosten voor herstel en behoud van deze gebieden gewaarborgd kunnen worden. Kunnen nieuwe vormen van gemeenschappelijke zorg en gebruik hierbij helpen, of geven andere typen van doorstroming van opbrengsten van de heide betere mogelijkheden?

Komende zondagochtend besteed Vara’s Vroege Vogels al aandacht aan heidebeheer. Meer informatie over het symposium en opgaveformulieren zijn te vinden op http://www.staatsbosbeheer.nl/heidesymposium.

Tekst: Marijn Nijssen, Stichting Bargerveen en Jap Smits, Staatsbosbeheer
Foto’s: Marijn Nijssen; Gouwenaar, Wikipedia; Henk Bosma