Baltsende korhaan

Korhoenders adopteren nieuw leefgebied

Vogelbescherming Nederland
17-APR-2013 - Een week geleden stapten tien Zweedse korhanen uit hun transportkistjes, om voorzichtig het landschap van de Sallandse Heuvelrug te ontdekken. Hoe gaat het nu met deze vogels? En welke missie moeten ze volbrengen?

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Een week geleden stapten tien Zweedse korhanen uit hun transportkistjes, om voorzichtig het landschap van de Sallandse Heuvelrug te ontdekken. Hoe gaat het nu met deze vogels? En welke missie moeten ze volbrengen?

Het verplaatsen van korhoenders van Zweden naar Nederland is niet iets wat natuurbeschermers graag doen. De toekomst van de soort in Nederland is immers onzeker. Zonder de Zweedse vogels zouden we waarschijnlijk dit jaar het uitsterven van het wilde korhoen in Nederland hebben moeten optekenen. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat alles erop wijst dat de Zweedse korhoenders hun nieuwe leefgebied geadopteerd hebben.

Korhaan in Zweeds dennenbos (foto: Lars Soerink)

De Zweedse hanen zijn in het veld te herkennen aan oranje kleurringen. De Provincie Overijssel heeft bovendien vergunning verleend om vijf hanen met een radiozender uit te rusten. Die vogels worden nu dagelijks gevolgd; hun bewegingen zijn met een richtantenne te peilen. Zo weten we real-time waar de gezenderde vogels zich ophouden. Dat levert belangrijke informatie op.

Het beste nieuws tot nu toe: de hanen, die in Zweden nét begonnen met de baltstijd gaan daar, ondanks de reis naar Nederland, gewoon mee door. Er zijn waarnemingen gedaan van Zweedse hanen die baltsen voor Nederlandse hennetjes. Ook een Zweedse haan die vorig jaar is bijgeplaatst, is daarbij gezien. Dat is een doorbraak, omdat er nog maar twee ‘Nederlandse’ hanen in leven zijn. Helaas betekent dit niet dat de korhoenders nu gered zijn. Het is slechts een kleine mijlpaal op een lange weg.

Baltsende korhaan (foto: Lars Soerink)

De bijplaatsing betekent dat de Nederlandse korhoenderpopulatie genetisch wordt versterkt. Het probleem van inteelt wordt op deze manier bestreden. Inteelt leidt vaak tot problemen met vruchtbaarheid en de levensvatbaarheid van jongen.

Alle mogelijke knelpunten voor de korhoenders worden momenteel onderzocht. Inteelt kan een rol spelen, maar ook de beschikbaarheid van geschikt voedsel. In de natuur is vaak sprake van een samenspel van problemen. Afhankelijk van wat er achter de sterfte zit, kan er mogelijk nog iets aan gedaan worden. Zonder de Zweedse hanen zullen we nooit uitvinden wat de korhoenders precies de das omdoet. We weten dat het landschap rond de Sallandse Heuvelrug de laatste decennia flink is veranderd, net als het klimaat. Hoe dit doorwerkt op de korhoenders moet klip en klaar worden. Pas dan is te beoordelen welk perspectief de korhoenders op de Sallandse Heuvelrug hebben. De positieve ontwikkelingen die onderzoekers nu waarnemen, maken dat dit onderzoek grondig gedaan kan worden.

Eind dit jaar besluiten de betrokken terreinbeheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, provincie Overijssel en het Ministerie van Economische Zaken aan de hand van de uitkomsten en de resultaten van de populatie korhoenders op de Sallandse Heuvelrug of het wilde korhoen voor Nederland te behouden is.

Tekst en foto's: Lars Soerink, Vogelbescherming Nederland, mede namens Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer