Zendmast Robbenoordbos, Wieringermeer

Hoog onderzoek naar vleermuizen in zendmast Robbenoordbos

26-AUG-2012 - Momenteel onderzoekt Windkracht Wieringermeer wat de te verwachten natuureffecten zijn van windturbines op flora en de fauna in de polder Wieringermeer en het Robbenoordbos. Er wordt onderzoek gedaan naar het vlieggedrag van vleermuissoorten. Binnen de plannen van de gemeente voor de Wieringermeer is namelijk de mogelijkheid om binnen een bepaalde zone aan de oostzijde, langs de A7, enkele windturbines in het Robbenoordbos te plaatsen.

Bericht uitgegeven door Bureau Waardenburg [land] op [publicatiedatum]

Momenteel onderzoekt Windkracht Wieringermeer wat de te verwachten natuureffecten zijn van windturbines op flora en de fauna in de polder Wieringermeer en het Robbenoordbos. Er wordt onderzoek gedaan naar het vlieggedrag van vleermuissoorten. Binnen de plannen van de gemeente voor de Wieringermeer is namelijk de mogelijkheid om binnen een bepaalde zone aan de oostzijde, langs de A7, enkele windturbines in het Robbenoordbos te plaatsen.

Zendmast Robbenoordbos (foto: Bureau Waardenburg)In Nederland is niet eerder onderzoek gedaan naar het vlieggedrag van vleermuissoorten boven een bosgebied en wat de effecten zijn van windturbines op deze soorten. De zendmast in het Robbenoordbos biedt een unieke kans om dit met speciale apparatuur te onderzoeken. Daarom worden er begin augustus twee zogenaamde batdetectors op de mast geplaatst. Deze batdetectors kunnen in de periode augustus tot en met oktober vliegbewegingen van verschillende soorten vleermuizen detecteren.

Één kast hangt ter hoogte van de kruinen van de bomen en één kast hangt op circa 118 meter hoogte. Daarnaast worden, in het kader van een landelijk vleermuisonderzoek, tegelijkertijd batdetectors geplaatst op een windturbine langs de Waterkaaptocht nabij het Robbenoordbos. Doel is meer inzicht te verkrijgen in de verschillen tussen vlieggedrag van vleermuissoorten in en buiten het bos. De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting in november bekend zijn.

Automatische vleermuisdetectie
Automatische vleermuisdetectie op 118 meter hoogte is een unicum, in Nederland en waarschijnlijk in Europa. Het zal niet alleen over de lokale omstandigheden informatie geven die voor Windplan Wieringermeer nuttig is. Ook levert het een uniek beeld van vleermuisactiviteit op grotere hoogte in de periode dat soorten op trek langs komen.

Bron en foto: Bureau Waardenburg