Goed jaar zwerflustige libellen

De Vlinderstichting
24-AUG-2013 - Er worden flink wat zwervende libellen gezien. Soorten die hier normaal niet of weinig voorkomen lijken meer aanwezig dan de afgelopen jaren. De komende twee maanden is er nog volop kans om deze of nog andere soorten te ontdekken.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Er worden flink wat zwervende libellen gezien. Soorten die hier normaal niet of weinig voorkomen lijken meer aanwezig dan de afgelopen jaren. De komende twee maanden is er nog volop kans om deze of nog andere soorten te ontdekken.

De libellenwaarnemingen van afgelopen weken laten zien dat het mooie zomerweer zijn vruchten afwerpt. Warmteminnende en zwerflustige soorten komen vanuit Zuid en Oost-Europa in Nederland terecht en hebben het hier momenteel prima naar hun zin. Dit geldt bijvoorbeeld voor de altijd wel gewone paardenbijter, die nu overal in Nederland algemeen is. Grote groepen jagende paardenbijters van soms meer dan honderd dieren worden verspreid door het land gemeld. Vooral in de late namiddag zijn ze langs bosranden te zien, met name op benauwde dagen.

Op diverse plaatsen is de zeldzame zuidelijke heidelibel gezien (foto: Jaap Bouwman)

Ook zeldzamere soorten worden relatief veel gevonden deze zomer. Zo is de zuidelijke heidelibel verspreid door het land van zo’n twintig locaties gemeld. Dat is misschien niet zo indrukwekkend als de invasie van 2006, maar toch beduidend meer dan in de afgelopen jaren. Ook de geelvlekheidelibel lijkt dit jaar wat minder zeldzaam dan in voorgaande jaren. Glazenmakers en heidelibellen zijn nog tot in de herfst actief, dus volop kans om zelf nog bijzondere libellenwaarnemingen te doen. Bezoek bijvoorbeeld plekken waarvan je weet dat er altijd veel bruinrode of steenrode heidelibellen en zitten en dan maar goed zoeken naar afwijkende exemplaren. Wie weet ontdek je een geelvlek- of zuidelijke heidelibel. Geef die waarnemingen door via Telmee of Waarneming.nl zodat we aan het einde van het libellenjaar een mooi overzicht kunnen maken.

Tekst: Tim Termaat & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto: Jaap Bouwman