3-SEP-2012 - September is een prima tijd om uilen te kijken. We hebben het nu niet over de vogels, maar over de nachtvlinders. De gamma-uil is ook gewoon overdag te zien, voor de koperuil moet je in de avond op pad.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

September is een prima tijd om uilen te kijken. We hebben het nu niet over de vogels, maar over de nachtvlinders. De gamma-uil is ook gewoon overdag te zien, voor de koperuil moet je in de avond op pad.

Bij deze gamma-uil zie je, als je goed kijkt, nog net de roltong (foto: Kars Veling)De gamma-uil is de uil die momenteel het meest te zien is. Deze onvermoeibare vlinder vliegt dag en nacht. Dat kost natuurlijk enorm veel energie, maar je ziet ze dan ook continue bij bloeiende planten met hun lange roltong nectar zuigen. Ze doen dat al vliegend en gebruiken hun poten alleen om een beetje in evenwicht te blijven. De vleugels blijven vrijwel continue in beweging. Ook bij het afzetten van eitjes gaat de gamma-uil zeer effectief met haar tijd om. Tijdens het drinken uit kruiden legt ze tussendoor gewoon wat eitjes vlak onder de bloem. De rupsen zijn dan ook zeer makkelijk en eten van allerlei kruidachtige planten, waaronder braam, walstro, klaver, brandnetel en landbouwgewassen zoals aardbei, tomaat, erwt, kool en boon. De gamma-uil is een trekvlinder die in het voorjaar deze kant op komt. De vlinders die we nu, in het najaar, tegenkomen gaan nog weer weg naar zuidelijker streken. Het is een van de meest talrijke nachtvlinders en zeker een van de meest opvallende.

Bij goede belichting is bij de koperuil de prachtige koperkleur onmiskenbaar (foto: Kars Veling)De koperuil is een nachtvlinder met opvallende kopergroene vlekken op de vleugel. Zeker met de juiste belichting knallen die er uit. Het is een gewone soort in Nederland die te vinden is in tuinen, struwelen, slootkanten, moerassen, bosranden en ruige graslanden. De rupsen leven van diverse kruidachtige planten, waaronder brandnetel, dovenetel, wilde marjolein en distels. De koperuil vliegt van mei tot oktober in twee, soms drie generaties. De vlinders zijn actief in de schemering en bezoeken bloemen van onder andere vlinderstruik en kamperfoelie, maar ook van smeerwortel en vast vele andere. Als je plekken met veel bloeiende planten, bijvoorbeeld kattenstaart of koninginnenkruid, langs gaat in de schemering en met een zaklantaarn voorzichtig de bloemen beschijnt, kun je deze uiltjes regelmatig tegenkomen. Ook andere soorten zoals het goudvenstertje vliegen nu en deze zijn op dezelfde bloemrijke plekken te vinden.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting