Huiskrekel, mannetje

Huiskrekel kwetsbaar, zadelsprinkhaan ernstig bedreigd

EIS Kenniscentrum Insecten
27-DEC-2012 - Zadelsprinkhaan, wrattenbijter, kleine wrattenbijter en bosdoorntje staan als ernstig bedreigd op de nieuwe rode lijst sprinkhanen en krekels die door EIS-Nederland is opgesteld. Een opvallende nieuwkomer is de huiskrekel die vroeger algemeen was in de buurt van woningen en boerderijen, maar nu op veel plaatsen verdwenen is.

Bericht uitgegeven door EIS-Nederland [land] op [publicatiedatum]

Zadelsprinkhaan, wrattenbijter, kleine wrattenbijter en bosdoorntje. Vier soorten sprinkhanen die ernstig bedreigd zijn volgens het voorstel voor de Rode Lijst van de Nederlandse sprinkhanen en krekels. Deze lijst geeft aan welke soorten bedreigd of zelfs verdwenen zijn. Zelfs de huiskrekel, vroeger een algemene verschijning bij woningen en boerderijen, heeft een plaatsje op de Rode Lijst gekregen.

Een Rode Lijst is een publicatie van de Rijksoverheid waarin gesignaleerd wordt hoe het gaat met een bepaalde groep dieren of planten: welke soorten zijn bedreigd of verdwenen en welke niet? Zo'n Rode Lijst is nu voor de tweede keer opgesteld voor de Nederlandse sprinkhanen en krekels. Dit is gedaan aan de hand van meer dan 270.000 waarnemingen van deze insecten, verzameld door vrijwilligers in heel Nederland.

Huiskrekel mannetje (foto: Roy Kleukers)

Van 44 soorten sprinkhanen en krekels die zich in Nederland regelmatig voortplanten, is op basis van criteria van zeldzaamheid en voor- of achteruitgang bepaald of ze op de Rode Lijst moeten worden opgenomen. Dit bleek voor 14 soorten het geval. Deze zijn als volgt verdeeld over de bedreigingscategorieën:

  • 3 Verdwenen uit Nederland
  • 4 Ernstig bedreigd
  • 3 Kwetsbaar
  • 4 Gevoelig

Rode Lijst van sprinkhanen en krekels (foto: EIS-Nederland)

Vergeleken met de vorige Rode Lijst (1999) is de situatie niet verbeterd. Het aantal verdwenen soorten is zelfs toegenomen van twee naar drie: het is nu zeker dat de weidesprinkhaan zich niet meer in ons land voortplant. Soorten van schrale, open natuurgebieden, zoals heide en voedselarme graslanden, zijn het sterkst bedreigd. Dergelijke gebieden staan in Nederland al decennialang onder druk als gevolg van verbossing, vergrassing en vermossing. Hier weten wrattenbijter, zadelsprinkhaan en bosdoorntje zich nog maar nauwelijks te handhaven.

Het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst Sprinkhanen en krekels is opgesteld door EIS-Nederland, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (Directie Natuur en Biodiversiteit). De lijst wordt officieel van kracht wanneer het Ministerie deze publiceert in de Staatscourant.

Download het rapport hier.

Tekst: Menno Reemer, EIS-Nederland
Foto: Roy Kleukers