Ingekorven vleermuis
EENMALIG GEBRUIK

Boer zoekt Vleermuis vindt zeldzame ingekorven vleermuis

Zoogdiervereniging
13-SEP-2013 - In het Praktijknetwerk ‘Boer zoekt Vleermuis’ is op een boerenbedrijf bij Eindhoven de zeldzame ingekorven vleermuis waargenomen met automatische luisterkasten.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

Op een boerenbedrijf bij Eindhoven is de zeldzame ingekorven vleermuis waargenomen. Het Praktijknetwerk ‘Boer zoekt Vleermuis’, dat wordt getrokken door CLM en Zoogdiervereniging, heeft deze soort waargenomen met zogenaamde automatische luisterkasten.

In het Praktijknetwerk 'Boer zoekt Vleermuis' onderzoeken vijf boeren in het Groene Woud in Noord-Brabant hoe zij de aanwezigheid van vleermuizen op hun bedrijf kunnen stimuleren. Vleermuizen zijn niet alleen mooi maar ook nuttig: ze vangen per nacht vele duizenden schadelijke insecten, waardoor een boer wellicht minder gewasbeschermingsmiddelen hoeft te gebruiken. Er zijn soorten die in de stal vliegen opruimen, waaronder de algemene gewone dwergvleermuis, de zeldzame franjestaart én de ingekorven vleermuis. Andere soorten zoals de laatvlieger en rosse vleermuis jagen vooral op grotere insecten. Hoe meer vleermuizen op de bedrijven voorkomen hoe meer (plaag)insecten worden opgegeten.

Ingekorven vleermuis (foto: Wesley Overman)

Deze zomer is onderzocht welke vleermuizen voorkomen op de bedrijven, voordat de vleermuisbevorderende maatregelen geïnstalleerd zijn (nulmeting). Voor de inventarisatie zijn automatische luisterkastjes ingezet. Ook zijn door vrijwilligers van de vleermuiswerkgroep Noord-Brabant een aantal nachten rondes gelopen. Maar liefst zeven soorten vleermuizen jagen op de bedrijven. Naast de meer algemene soorten als rosse vleermuis en gewone dwergvleermuis is ook de zeldzame kleine dwergvleermuis aangetroffen. Als klap op de vuurpijl is bij één van de bedrijven de ingekorven vleermuis gehoord. Op basis van de waargenomen soorten worden op de bedrijven vleermuiskasten en andere voorzieningen aangebracht om het de vleermuizen naar de zin te maken. Volgend jaar wordt weer gemonitord om te kijken of de vleermuisbevorderende maatregelen effect hebben gehad.

De aanwezigheid van de ingekorven vleermuis buiten het bekende verspreidingsgebied is bijzonder. De locatie waar de vleermuis is aangetroffen betreft een uit het verleden (omstreeks 1950) bekende plaats. Gezien de afstand tot de bekende kraamverblijfplaatsen kan het gaan om een oude ‘vergeten’ kleine groep of weer opnieuw bezet gebied. Ook is het mogelijk dat het om een enkel foeragerend individu gaat.

De Zoogdiervereniging zet daarom in op een vervolgonderzoek om te achterhalen of de ingekorven vleermuis op meerdere locaties in de omgeving voorkomt en of het individuele (mannelijke) dieren betreft of dat er zich een groep ophoudt.

Voor het Praktijknetwerk ‘Boer zoekt Vleermuis’ en de boer waar de ingekorven vleermuis is aangetroffen, betekent het voorkomen van deze zeldzame soort een mooi resultaat. Het is tenslotte een soort die zich echt thuis voelt op een boerenbedrijf en zo de boer kan helpen insecten onder controle te houden.

Inlichtingen bij Adriaan Guldemond, CLM, 0345 470721 en Marcel Schillemans, Zoogdiervereniging, 024 7410500.

Tekst: Adriaan Guldemond, CLM en Marcel Schillemans, Zoogdiervereniging
Foto: Wesley Overman