Zwarte Mees

Honger in de tuin…SOS Tuinvogels!

15-NOV-2012 - De laatste dagen komen er steeds meer meldingen binnen van wanhopige natuurliefhebbers: ze voederen de vogels in de tuin en zijn verbaasd van wat hen overkomt bij het strooien van de eerste granen en zaden en het hangen van de eerste vetbol. De rug is maar net gedraaid en alles blijkt al opgepeuzeld. Onze tuinen worden momenteel overspoeld door hongerige vogels.

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Studie op [publicatiedatum]

De laatste dagen komen er steeds meer meldingen binnen van wanhopige natuurliefhebbers: ze voederen de vogels in de tuin en zijn verbaasd van wat hen overkomt bij het strooien van de eerste granen en zaden en het hangen van de eerste vetbol. De rug is maar net gedraaid en alles blijkt al opgepeuzeld. Onze tuinen worden momenteel overspoeld door hongerige vogels.


De voorbije weken waren het grote aantallen doortrekkende vinken, kepen, koolmezen en pimpelmezen die de aandacht trokken. Nu merken we ook overal Merels en Goudhaantjes. Grote aantallen zijn doorgetrokken, maar er blijken nu toch ook nog veel achterblijvers te zijn en die hebben het flink te verduren. Ze blijken allemaal op zoek naar eten. Veel eten! De reeds karige natuurlijke voorraden slinken bovendien zienderogen. Vooral de zaad- en fruitetende soorten kunnen we helpen en veel hongerige magen moeten dringend gevuld.  Deze hoeveelheid zal voor een dag niet volstaan (foto: Koen Leysen).

Vaak starten mensen pas met het voederen van tuinvogels wanneer het winterweer hard toeslaat. Maar dat is eigenlijk te laat. Vogels kiezen hun overwinteringsplaats nu en daarom is het raadzaam om reeds in november te starten met voeren en daar dan ook mee door te gaan de rest van de winter.

Het mislukken van boomzaden dit jaar over grote delen van Europa als oorzaak van de massale exodus werd reeds eerder geduid. Door de intensivering in landgebruik en toenemende verstedelijking kijken zaadetende vogels de laatste decennia bovendien ook in de landbouwgebieden aan tegen een structureel voedselgebrek, vooral in de winter. 

Maar dit jaar lijken het wel allemaal pechvogels. In het noorden zijn ook de voorraden bessen alarmerend laag en dat bracht een nieuwe golf op gang van bessenetende vogels. Bovendien is er een massa wegtrekkende vogels boven de Noordzee in de problemen gekomen, waarvan er veel uitgeput verdronken in zee. Heel wat vissers of schippers waren getuige van de ramp en hun schepen werden wanhopig gebruikt als reddingsvlot. Nogal wat vogels zouden nu met rammelende magen van miserie op onze ramen komen tikken, mocht dat enigszins kunnen. 

Zelfs Zwarte Mezen verschijnen nu vaker op de voederplaats (Foto: Francis Pattyn)

Natuurpunt roept de bevolking daarom op om hulp te bieden. Heb je appelen, granen of noten op voorraad: de hongerige bende zit te wachten. Of rep je naar de speciaalzaak om vogelvoer te kopen. Meteen genoeg dan. Want het zal nodig zijn de komende weken en maanden… Variatie is alvast de boodschap want zowel zaad-, bessen-, fruit-, noten- als fruitetende vogels vragen om hulp.

Het wordt spannend afwachten hoe de situatie evolueert tegen de tuinvogeltelling tijdens het Grote Vogelweekend dat Natuurpunt organiseert op 2 en 3 februari.

Tekst: Koen Leysen, Natuurpunt Educatie & Gerald Driessens, Natuurpunt Studie
Foto's: Koen Leysen & Francis Pattyn