Patrijs extra in de belangstelling

Sovon Vogelonderzoek Nederland
16-NOV-2012 - Sovon en Vogelbescherming slaan jaarlijks de handen ineen om meer informatie over een bepaalde vogelsoort te verzamelen. Het jaar 2013 zal het ‘ Jaar van de patrijs’ worden.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

In 2013 krijgt de patrijs extra belangstelling van vogelaars. Sovon en Vogelbescherming slaan jaarlijks de handen ineen om meer informatie over een bepaalde vogelsoort te verzamelen. Het jaar 2013 zal het ‘ Jaar van de patrijs’ worden.

Logo Jaar van de patrijs (ontwerp: Thoas)Het is nauwelijks meer voor te stellen, maar tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw was de patrijs nog een doodnormale bewoner van het boerenland in allerlei delen van Nederland. Ondanks zijn nogal verborgen levenswijze kenden velen de kraaiende roep, de scharrelende paartjes (het mannetje heel waakzaam), de familiegroepen in de nazomer en de soms tientallen vogels tellende kluchten in de winter. Dit alles ondanks een achteruitgang die al aan de gang was en daarna heeft doorgezet. De huidige aantallen bedragen naar schatting maar enkele procenten van die rond 1950. 

De redenen voor de dramatische achteruitgang, die in heel West-Europa plaatsvond, zijn redelijk goed bekend. Door schaalvergroting in de landbouw verdwenen nestplaatsen, terwijl pesticidengebruik leidde tot voedseltekort voor de kuikens. In de winter zijn er onvoldoende mogelijkheden om te schuilen of voedsel te vinden.

Patrijzen (foto: Michel Geven)

Hoeveel patrijzen hebben we eigenlijk nog, waar heb je nog flinke populaties, hoe staan reproductie en overleving ervoor? Is de soort nog te redden in ons land met zijn bijna industriële landbouw? Wat zijn realistische maatregelen die genomen kunnen worden om deze soort, en andere bedreigde vogelsoorten van het boerenland, een steuntje in de rug te geven? Dat zijn vragen die centraal zullen staan in het Jaar van de patrijs. Vrijwilligers zullen daarbij een belangrijke inbreng hebben via verschillende soortentellingen. Op de Landelijke Dag, een contactdag voor vogelaars die dit jaar op 24 november in Nijmegen plaatsvindt, is de aftrap en zal hierover meer worden onthuld.

Tekst: Maja Roodbergen & Fred Hustings, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Michel Geven
Logo ontwerp: Thoas