Rijpe zaden van de Wilde peen in Vechterweerd bij Dalfsen

Liever ruig de winter in

FREE Nature
16-SEP-2013 - In gebieden met jaarrond begrazing is het in deze tijd van het jaar een feestelijke bende. Dankzij de overvloed aan zaden en bessen kunnen dieren zich opmaken voor de naderende winter. In kortgegraasde en gemaaide cultuurgraslanden is niets te vinden.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

In gebieden met jaarrond begrazing is het in deze tijd van het jaar een feestelijke bende. Verdorrende kruiden hebben rijpe zaden en de grazers verdwijnen bijna in de ruige begroeiïng. Dankzij de overvloed aan zaden en bessen kunnen dieren zich opmaken voor de naderende winter.

Waar niet gemaaid of intensief beweid wordt, kunnen planten bloeien en zaden vormen. De meeste planten zijn nu uitgebloeid. Late guldenroede staat nog in bloei en biedt laatkomers nectar. Runderen laten deze voor hen onsmakelijke plant links liggen. De meeste planten hebben al volop zaden gevormd, vol met kostbare plantaardige olie. Kneuen en putters doen zich tegoed aan de zaden.

Rijpe rozenbottels en bloeiende Guldenroede in de Vechterweerd bij Dalfsen (foto: FREE Nature)

In gebieden met jaarrond begrazing is ook ruimte voor ontwikkeling van struiken. Doornstruiken als meidoorn, sleedoorn en hondsroos floreren en hebben nu rijpe bessen voor bijvoorbeeld doortrekkende lijsterachtigen. De ruige begroeiing biedt dieren schuilgelegenheid voor de winter: insecten, maar ook bijvoorbeeld de egel. De grote grazers zelf bouwen nu een vetlaag op als voorraad voor de komende winter. Al grazend verspreiden ze via hun vacht en hun darmkanaal zaden.

Egel (foto: FREE Nature)

Wilde peen met rijpe zaden in de Vechterweerd (foto: Chris Braat)
Cultuurgraslanden zijn allemaal kortgegraasd of -gemaaid. 'Kort de winter in' is het devies. Dat staat misschien wel netjes, maar in een kort kaal grasland is voedsel noch dekking te vinden voor dieren, uitgezonderd grazende ganzen. Waar de natuur meer de ruimte krijgt, ontstaan grotere verschillen tussen de seizoenen. Vanaf het vroege voorjaar bouwt zich biomassa op en dat proces komt nu tot een hoogtepunt, precies op tijd om dieren de gelegenheid te geven een wintervoorraad op te bouwen. Ruigte leeft!

Jaarrond begrazing met een lage dichtheid winterharde Galloway runderen geeft veel structuur (foto: FREE Nature)

Terwijl zomerinscharing van vleesvee een eenvormig grasland oplevert (foto: FREE Nature)
Tekst en foto's: Chris Braat, FREE Nature